Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamasının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
29.12.2022 - 07:20
Kaynak: Haber Merkezi
349

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, ocak ayından itibaren geçerli olması beklenen yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARI ÜCRET TESPIT KOMISYONU KARARI Karar Tarihi: 22/12/2022
Karar No: 2022/2

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Iş Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7/12/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 22/12/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dön toplantı sonucunda; son toplantıya işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık, t) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, 2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak tespitine, 3) Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve esasları= yeniden belirlenmesinin önerilmesine, 4) iş bu Kararın, 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.


Editör: N. Cingirt