Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edildi

Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak.

Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edildi
16.04.2022 - 08:23
Haber Merkezi
302

Teklif ile, kredi kuruluşları nezdindeki resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonlara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kurulun olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenir.

Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu kendisine tahsis edilen kaynaklar devlet aleyhine açılmış davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görev ve yetkiler gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışlarından elde edilen bedelden; satış masrafları düşüldükten sonra satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla borçları ödendikten sonra, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

Fon eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri, hakim ortağı olan tüzel kişiler, bunların gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortağı olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik suretiyle edinen üçüncü kişiler ile ortaklığın sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onunun altında kalan paylara sahip olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme ve kontrol imtiyazı veren paylara sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisaki ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar bu dağıtımından pay alamaz. Bunlara düşen pay Hazineye ödenir.

Kur korumalı TL mevduat hesabına geçen şirketlerin, vergi avantajının süresi uzatılıyor. Buna göre mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketlere, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2019 yerel seçimlerinden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar için, belediyelerden kesinti yapılacak. Buna göre belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5’i aşmayacak şekilde kesinti yapılacak.

Türkiye Varlık Fonu’nun hak sahibi olduğu şirketler ve bunların yararlanacakları muafiyetlere ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Türkiye Varlık Fonu’nun kuracağı şirketlerinin ve fonların bedelini ödeyerek satın aldıkları şirketlerin değer kaybına uğramaması gerekçesiyle, kamu şirketlerine uygulanan mevzuat kısıtlamaları, fon şirketleri için uygulanmaması öngörülüyor.


Editör: N. Cingirt

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Akçakoca TV (www.akcakocatv.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız