Çürüf atıkları, Taş ocakları ve Karma OSB’ye karşı çevreciler ayakta

Cüruf atıkları, Karma OSB ve Taş ocaklarına karşı , Basın Açıklamasına Yoğun güvenlik önlemleri ve her köy çıkışına kurulan kimlik tespit istasyonlarına rağmen yoğun bir katılım oldu.

Çürüf atıkları, Taş ocakları ve Karma OSB’ye karşı çevreciler ayakta
24.04.2022 - 19:00
Haber Merkezi
1991

Basın Açıklamasında Sırasıyla, Alaplı Çevre Platformu adına Mustafa Koloğlu, Köylülerin Avukatı P. Mine YILMAZ, Kıycak ve Köyler Adına Rahim Kara, CHP ilçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve KARÇAP adına sözcüsü konuştu. Tüm Katılımcılar ve destek verenler teşekkür ediyoruz.

Köyler adına yapılan açıklama Aşağıdaki gibidir…

Bizleri kırmayarak basın açıklamamıza iştiraklerinizden dolayı minnettarız. Çok ama çok mutluyuz. Hoş geldiniz! Mahalle sakinleri adına bir ev sahibi edasıyla basın açıklamamıza katılma inceliği gösteren tüm dostlarımıza ayrıca hoşgeldiniz sefalar getirdiniz demek istiyoruz.

Basın açıklamasını başlıklar halinde sunup konunun ve içinde bulunduğumuz durumun daha net anlaşılmasını sağlayarak katılanlarda farkındalık oluşturulacaktır. Basın açıklaması sonrası katılımcıların adeta gönüllü tanıtım elçisi olarak hizmet ederek bulundukları ortamlarda doğru ve net bilgiler verebilmeleri hedeflenmiştir.

1. CÜRUF İŞLEME TESİSİ KURULMASI VE MEVCUT CÜRUF İŞLEME TESİSİ FAALİYETLERİ

Kavak deresi ve doğal olarak oluşan gölün boşaltılarak dere yatağına cüruf yığılmak istenmesine iki yıla yakın bir süredir karşı çıkıyor, her türlü mücadele yöntemi ile engel olmaya çalışıyoruz.

Kavak deresinin Alaplı ve Ereğli yakasına kurulmak istenen iki cüruf tesisi için hukuk mücadelemiz sonucunda Ereğli tarafında kalan tesisler kapatıldı. Alaplı tarafında kalan tesisi içi dava devam ediyor. En son bilirkişi raporlarında “gölün bölgeye ekolojik değer kattığı, boşaltılamayacağı ve bu cüruf işleme tesislerinin imar planlarına uygun olmadığı yönünde doğa ve çevreden yana raporlar verildi.

Cüruf şirketleri mevcut kurulu tesisin (Ege Doğa Taş Eleme ve Kırma tesisi) yaklaşık 400 metre ilerisinde Kavak deresinin 100 metre yakınında yolun üst kısmında yeni satın aldıkları 25 dönümlük arazide ve Alaplı OSB’de kiraladıkları 15 dönümlük arazide çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar. Farkındayız!

Hiçbir yasal izinleri olmadan buralarda cüruf işlemeye başladılar. Erdemir bu kaçak tesislere cüruf vermeye başladı. Bu tesisler ile ilgili itiraz ve hukuk mücadelemizi yeniden başlatacağız.

Bu Tesislerin birisi fındık bahçelerimizin bitişiğinde Ereğli sınırları içinde olup bir diğeri ise Bahçeşehir kolejinin çok yakınında Alaplı OSB sınırları içinde bulunmaktadır. Bilindiği gibi Alaplı OSB’nin sanayi tipi arıtma tesisi bulunmamaktadır.

Ereğli ve Alaplı halkı, bölgede yaşayanlar, köyler ve Kıyıcak mahallesi olarak Erdemir’e sesleniyoruz;

# Kaçak Çalışan Cüruf şirketlerine atık vermeyi durdurun!

# Kaçak cüruf şirketleri aracılığı ile bölgemizin sularını, tarım alanlarını, ormanlarını ve kavak dere akıntısı ile plajlarımız ve denizlerimizin kirlenmesine neden olan atıklarınızı kendi bünyenizde yatırım yaparak işleyin!

# Tarıma elverişli, sulu tarım yapılmasına müsait ve ormanlık alanları ile kestane balı üretimine elverişli bu doğa harikası arazilerimizi cüruf atıkları ile verimsiz, çorak ve bitki örtüsü yetişmeyecek bir hale getirme planınızdan vaz geçin.

Bölgemizi paravan şirketler aracılığı ile cüruf çöplüğü yapma emeli Avrupa’nın 3. Büyük çelik devi için yakışıksız ve olumsuz bir görüntü yaratıyor, yaratacak.

Soruyoruz?

OYAK Erdemir’den kazandığı paralar ile yurt dışında yatırımlar yapıyor. Fabrikalar kuruyor. O ülkelerde atıklarını Ereğli’deki gibi tarım alanları, sulak alanlar ve çocukların sağlıklarına zarar verecek oranda yakın yerlere mi serpiştiriyor?

OYAK ve Erdemir Yönetimine bir kez daha sesleniyor ve hatırlatıyoruz!

# Ereğli, Alaplı ve Akçakoca’yı atık çöplüğü yapma hedefinizden vaz geçin.

# Atıklarınızı uluslararası standartlar çerçevesinde kendi bünyenizde yatırım yaparak işleyin.

# Senenin 200 Günü hava kirliliğine neden olan insanları ve doğayı kanser eden bacalarınıza filtre yatırımı yapın.

Bizler Erdemir gerçeğinin fakındayız. Erdemir bölgemizin olmazsa olmazı haline gelmiş bir çelik devidir.

Bu farkındalık ile her şeye kazanç olarak bakan vahşi yaklaşımları artık kabul etmiyoruz.

Cüruf atıkları ve hava kirliliğine neden olan sebepleri biliyoruz. Mevcut yaklaşımın kısa yoldan çok kazanç sağlamak amacıyla yapıldığının da bilincindeyiz.

Lakin hava, toprak ve su kirliliği, buna bağlı hastalıklar ve kanser olan insanlar ve yok olan kestane ağaçları gerçeğinin de bilincindeyiz.

OYAK ve Erdemir bölgemizi atık çöplüğü ve hava kirliliğine neden olan unsurlar için yatırım yapmayarak, bölgemiz için artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Erdemir yönetimine hatırlatıyoruz. Bu durum artık kabul edilemez!

2- TAŞ OCAĞI DOĞA KATLİYAMINA DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ.

Ereğli Kıyıcak Mahallesi ve Alaplı Osmanlı köyü sınırları içinde 75 Hektarlık bir alan Maden sahası ilan edilmişti. Yılmazlar Madencilik İl özel idaresi Ruhsatı ile 10 hektarlık bir alana ruhsat almıştı. Bu alanda taş çıkardılar ve bugünkü doğa tahribatları oluştu. Binlerce ağaç ve doğal alan yok edildi. Orman işletmesi ile yapılan sözleşmenin hiçbirisi yerine getirilmedi. Durum böyle iken Orman işletmesi ve şirket hakkında hiçbir kurum işlem yapmadı. Bir doğa katliamı yaşandı.

75 Hektar Maden Sahası taş ocağı sonrası oluşan gölü de içine alacak şekilde ​Kıyıcak mahallesi yerleşim alanları sınırları içine kadar uzanmaktadır. Zonguldak il Özel idaresi bu sahanın 24.90 hektar alanını Ege Doğa AŞ. adına ruhsat verdi. Taş ocağı Ruhsat alanı içinde Kıyıcak Mahallesi sakinlerinin özel mülkiyetleri bulunmaktadır. Fındık bahçeleri ve çilek tarlaları bulunmakta arazi sahipleri izinsiz, kamulaştırmasız el konulan arazilerine ulaşamamaktadır. Ayrıca Ereğli Çevre yolu projesi de bu ruhsat sahası içinde kalmaktadır. Kıyıcak Mahalle sakinleri olarak taş ocağına karşı hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Ege Doğa AŞ. Taş ocağı alanında cüruf işlediği Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından görsel ve yazılı olarak tespit edilmişti.

Taş ocağı Ruhsatı Ereğli ve Kıyıcak-Merve’nin en verimli ve kıymetli arazilerini içine almaktadır. Bölge artık yerleşim alanıdır. Bölgede yaşayanlar olarak Zonguldak İl özel idaresi, Ereğli Belediyesi ve İl genel meclisi üyelerinin ruhsat ve taş ocağı tasarrufundan endişeliyiz. Bölgemizde yaşayan Yöre Halkına hiçbir kurum doğru bilgi vermemekte ve hukuki alanda hak arama mücadelemiz esnasında tüm siyasi aktöreler ve kurumların Cüruf şirketleri ve taş ocağı ruhsatı alan şirket lehine uygulamalar yaptığına üzülerek şahit olmaktayız.

Ayrıca Taş ocağı Ruhsatı alan şirket, arazi sahiplerine karşı her türlü hile ve tehdit vari girişimlerde bulunmaktadır. Bölgemizin birlik ve bütünlüklü davranışları bu girişimleri boşa çıkarmaktadır. Arazi sahipleri işgal edilen arazileri için ayrıca bir hukuk mücadelesi başlatmıştır.

Bu bölge Ereğli Belediyesi mücavir alanı içinde kalmaktadır. Taş ocağı Ruhsatı il Özel İdaresi tarafından Ereğli Belediyesine bildirildiği halde, Ereğli Belediyesinin Taş ocağı ruhsatına karşı bir söz söylememesi, itiraz etmemesi, ruhsat iptaline dönük karşı hukuki girişimde bulunmamasını endişe verici buluyoruz. 75 Hektar (750 bin metrekare) orman ve tarım alanı özel şirketlerin tahribatına teslim edilmek istenmiştir. İl özel idaresi ve İlgili kurumların bu yanlış doğa talanı ruhsatını asla kabul etmiyoruz.

3- KDZ. EREĞLİ’YE 2’NCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

OSB’ler, taş ocağı ve cüruf tesisleri ile kuşatıldık. Nefes alamıyoruz! Durum bu halde iken bir de 2’nci OSB. Karma OSB’yi kabul etmiyoruz.

Kıyıcak, Merve Altı ve Kavakdere Mahallesi, Osmanlı, Gökhasan, İncivez vs. köyleri OSB’ler ile kuşatıldı.

Ereğli ve Alaplı’da OSB’ler köylerimiz sınırında Bizim köylerimizin arazileri üzerinde yapıldı. İş, aş ve bölgesel kalkınma için bu duruma çok itiraz etmedik. Mevcut OSB’lerin Endüstriyel arıtma tesisleri henüz yoktur. Birçok kirletici unsur ile zaman zaman yüzleşiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hamza Fakıhllı köyü deresine bırakılan kimyasal atıkları hepimiz duyduk. Çok üzüldük! Tarım alanları içinden geçen bir dereden günlerce kimyasal sular aktı.

Ereğli TSO, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına Kıyıcak ve Karabacak Mahallelerinin arazilerini içine alacak şekilde 197 Hektarlık bir alanda Karma OSB başvurusu yaptı. Üzülerek belirtelim ki Ereğli Belediyesinin hiçbir teknik çalışma yapmadan bu proje için olur yazısı verdiğini biliyoruz!

Bakanlık makamına dilekçeler ile bilgi sorduğumuzda ön kabul aşamasından geçildiği bilgisini öğrendik. İlgili proje bölge halkının yani bizlerin hiçbir görüşü alınmadan alelacele gündeme getirildiğinden bizce hiçbir geçerliliği yoktur ….

İktidar milletvekilleri, yerel idareciler sorularımıza net ve doğru cevaplar veremediler. Endişeliyiz!

Nefes alanlarımızı, bahçelerimizi, mezarlıklarımızı içine alan bu projeye karşı olduğumuzu yasalardan doğan tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, bu konuda hiçbir gayret ve çabadan da geri durmayacağımızın kamuoyu ve tüm sorumlu olan yetkililer nezdinde belirtmek isteriz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!

Basın açıklamamızı dinleme inceliği gösteren siz çok değerli katılımcılara teşekkür eder sağlık mutluluk ve huzur dolu günler temennimizi yinelemek isteriz. Daha yaşanılır bir dünya için el ele ve birlikte hareket edebilme temennilerimizle. Sağlıcakla kalın


Editör: N. Cingirt

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Akçakoca TV (www.akcakocatv.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız