Tülay Ateş: Anayasa değişikliklerine neden hayır diyorum (5)

Tülay Ateş:   Anayasa değişikliklerine neden hayır diyorum (5)
7.03.2017 - 14:10
1795

Değişiklik kanununun 5.maddesi mevcut anayasanın 87.maddesini  şu şekilde değiştirmektedir.

MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

      Şimdiki anayasanın 87.maddesinden farkı, eski metinde bulunan TBMM görev ve yetkileri başlığı ile  BAKANLAR KURULUNU VE BAKANLARI DENETLEMEK; BAKANLAR KURULUNA BELLİ KONULARDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ VERMEK; cümlesinin  yeni metinden çıkarılmasıdır.

     Bu değişiklikle  “Meclisin ve milletvekilliğinin içi boşaltılıyor:  Meclisin, yürütme organını denetleme misyonu yok ediliyor.” Sonraki maddelerde görüleceği üzre  “Cumhurbaşkanına hiçbir şekilde soru sorulamıyor, gensoru verilemiyor. (Sadece, cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yazılı soru verilebiliyor).  Doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanan yardımcıların ve bakanların, bürokrat konumunda oldukları açık.  Bu bürokratların, milletvekillerini muhatap dahi almayacakları, kendilerini görevlendiren ve atayan cumhurbaşkanına karşı kendilerini sorumlu görecekleri açık.”  

   “Bir başka ifadeyle, seçilmiş konumunda olan milletvekillerinin tüm güç ve yetkileri fiilen ortadan kaldırılmış olacak, seçilmiş olanlar atananlara tabi hale geleceklerdir. Bürokratik vesayet en üst düzeyde kurumsallaşmış olacak. Böylece, TBMM misyonunu kaybedecek ve milletvekilliğinin içi boşaltılacaktır”

      Halkın oyuyla seçilmeyen bakan ve  cumhurbaşkanı yardımcılarının meclis tarafından denetlenmemesinin hizmetin hızlılığı v.b. ile bir bağlantısı yoktur. Kendisini meclise karşı sorumlu hissetmeyen sadece  cumhurbaşkanına bağlı olan bakanların milletin yüzde yüzünü temsil eden meclise değil de milletin salt çoğunluğunu temsil eden başkana yani TEK ADAMA karşı sorumlu tutulmasının demokratik olmadığı aşikardır. 

       “Demokratik bir hükümet sisteminde yasama, yürütme ve yargı organları arasında yürütme erkinde odaklanan bir bütünleşmenin değil, bunlar arasında denetimi, işbirliğini ve dengeyi sağlayacak araç ve mekanizmaların bulunması gerekir.  Geniş yetkilerin tek kişiden oluşan ve siyasal ve cezai olarak neredeyse mutlak biçimde sorumsuz tutulan yürütme organında toplandığı, yasama ve yargı organlarının aşırı zayıflatıldığı bir hükümet sistemine dayanan bir rejim, adı ne konmuş olursa olsun, tarihin her döneminde görülen ve siyaset biliminde diktatörlük olarak tanımlanan rejimlerinden biri olacaktır. Söz konusu teklifin yasalaşması, Türkiye’nin 19. yüzyıldan bu yana biriktirdiği demokratik ve anayasal kazanımlarından vazgeçmesi anlamına gelecektir.”

Bu nedenle Anayasa değişikliğine HAYIR DİYORUM.

(Not.Prof Dr.İbrahim Kabaoğlu ve Hukukçu Atilla Kartın yazılarından alıntı vardır.)

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Akçakoca TV (www.akcakocatv.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mobil Uygulamalarımız

IOS UygulamamızAndroid Uygulamamız