SEÇİLMİŞLERİN CEZAİ SORUMLULUKLARI

SEÇİLMİŞLERİN CEZAİ SORUMLULUKLARI
6.05.2021 - 17:05
1294

Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının, encümen üyelerinin ve meclis üyelerinin idari kararlardan dolayı sorumluluktan kurtulmaları için ceza aşımı süresi 8 yıldır.

1Nisan 2019 yılında göreve başlamış bir meclis üyesinin görev süresi bittikten sonra gönül ferahlığı içerisinde olması hemen gerçekleşmez.

İmza attığı her karardan sonra cezai sorumluluktan kurtulması için 8 tam yıl geçmesini beklemelidir.

Görev süresi biten bir meclis üyesi, devri sabık yaratmaya kararlı yeni bir belediye başkanı ya da hükümetin siyasi iktidarın değişmesiyle birlikte aldığı siyasi ve idari kararlar neticesinde de;  görev süresi bittikten de sonra da açılan soruşturmalar neticesinde ceza alabilirler.

Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve encümen üyelerinin meclis üyelerine göre ceza alma ihtimallerinin çok daha fazla olduğunun altını çizmek gerekir.

**

Evrakta sahtecilik, rüşvet, irtikâp, ihaleye  fesat karıştırma suçları ağır cezayı gerektirecek suçlar olduğu için bu suçlarla ilgili Cumhuriyet Savcıları ön incelemeyi beklemeden direk olarak dava açma hakkına sahiptir.

Bu suçlarla ilgili hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarının görevden alınması kanun icabıdır.

Cumhuriyet Savcılıklarına bulunulan suç duyurularında bu suçlardan herhangi biri yoksa bu suç duyurusunu yapmak sadece siyasi bir algı yaratmaya yönelik demektir.

Dolaysı ile Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesini istemek için yapılan suç duyurularında yukarıda sayılan suçların bilgi ve belgelerinin sunulması gerekmektedir.

**

Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçları Cumhuriyet Savcılarının görev alanında değildir.

Bunun için CİMER ya da başka şikâyet yolları ile şikâyette bulunmak ve bakanlık müfettişlerinin belediyeyi denetlemesini sağlamak gerekir.

Müfettişler denetlemenin neticesinde bir rapor hazırlar ve raporun sonuç bölümünde dava açılmasına ya da açılmaması gerektiğini belirtirler.

Rapor da dava açılması gerektiği belirtilirse dava açılması muhakkaktır.

Diğer bir denetim yolu da yılda bir ya da iki yıl da bir yapılan denetimlerdir.

Bu denetimler neticesinde müfettişler soruşturma izni verilsin şeklinde rapor yazarlarsa, İçişleri Bakanı bu rapora göre belediye başkanı ve onunla birlikte bu kararda imzası bulunan başkan yardımcısı, encümen üyesi, belediye meclis üyesi  veya memurlar hakkında   soruşturma izni verebilir.

Verilen soruşturma iznine Danıştay'da itiraz hakkı olsa da  Danıştay çok büyük bir oranla bu kararları onaylamaktadır. Bu kararın onaylanmasından sonra da Cumhuriyet Savcılarının iddianame yazma ve dava açma süreci başlar.

Başka bir denetim yolu da belediye meclisi tarafından  her yıl yapılan rutin  denetimidir. Ama bu denetim yolu sadece usulen uygulanır gerçek bir denetim kategorisinde değerlendirilmemelidir.

Bu rutin raporun kamuoyu önünde bir aklanma belgesi olarak kullanılıyor olmasını çok fazla ciddiye almamak gerekir.


Editör: N. Cingirt