• 16.01.2021 00:00

 Merhaba Sevgili Okurlar

   Tarih her zaman siyasetin kullandığı bir alan olmuştur. Bu yazımda sizlere tarihin malzeme yapılmak istendiği yeni bir husustan söz etmek istiyorum. Sadece siyasetçiler değil, artık liyakat sahibi olmadan bir makama gelmek isteyenler de tarihi kendilerine malzeme yapmaya başladılar.

   Tarih objektif olması gereken bir bilimken ülkemizde objektif bir tarih anlayışından bahsetmek pek mümkün görünmüyor. Siyasi çevreler her dem tarihi kendi ideolojilerine göre anlayıp yorumlamayı tercih etmişlerdir. Bugün hala Abdülhamit ‘’Kızıl Sultan mı? Ulu Hakan mı?’’ tartışmalarının yaşanması da bu sebeptendir. Biz de toplum olarak siyasi ideolojiye göre şekillenen tarihi kanıksadık. Ancak kanıksamamamız gereken bir durumla son yıllarda sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz.

   Düşünün, bir bilimsel alanda yıllarca mürekkep yalamış, dirsek çürütmüş profesörlük payesi almışsınız. Buraya kadar bir sorun yok, olması gereken bu değil mi? Sonra ne mi olmuş? Bir makama gelmek istemişsiniz, yıllarca emek verdiğinizi düşündüğümüz tarihin derin sayfalarında bula bula ‘’Kurtuluş Savaşı’nda biz yedi düvele karşı savaşmadık’’ gibi bir cümle bulup, bununla çıkagelmişsiniz.

   Azıcık tarih bilgisi ve sağduyu sahibi bir gencin bile kurmayacağı bu cümleyi siz o ‘engin’ tarih bilginizle kurmuşsunuz.

   Bize ‘’liyakat sahibi olmadan, siyasi çevrelere verdiğiniz tarihi mesajla makam sahibi olmak istiyorsunuz’’ demekten başka diyecek söz bırakmıyorsunuz.

  Yunus Emre ne güzel söylemiş: ’’İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır’’

   Başka bir yazıda buluşmak dileğiyle…