• 28.01.2020 00:00

 Zengin,

Sözlükte

Parası ve malı çok olan, varlıklı kimseyi belirtmek için kullandığımız bir ifade

Sözcük esas olarak ise

Pek çok ortak söz ve kültürü barındırdığımız

Fars kültüründen dilimize geçmiş

Orijinali sangīn olan bu sözcük

Seng yani taş sözcüğünden türemiş

"(kıymetli) taşlarla süslü, murassa, pahalı, değerli"

Anlamlarına geliyor

Yani her iki dil ve kültürde de maddi bir varlığı temsil ediyor

Ve zenginlik ise

Bu maddi varlığa sahip olma durumu…

Ve bu durumun bizde oluşturduğu o dayanılmaz arzu ile

Karşılaştığımız o malum sonuç

Gösterilen onca gayret harcanan onca zaman

Belki alınan pek çok ah

Kırılan pek çok sine gâh

Peki, gerçekten böyle mi?

Yani zengin olabilmek için maddi ve değerli şeylere sahip olmak mı gerekli?

Ve bunun için yapılan onca zorlamaya

Ve uğraşıya değer mi?

Acaba daha kolay bir şekilde kırmadan yorulmadan elde edebileceğimiz

Başka türlü zenginlik veya zenginlikler yok mu?

Mesela

Hepinizin aklına şuan geldiğini düşündüğüm

Dilimize pelesenk olan

Gönül zenginliği de bir zenginlik değil midir?

Ya da

Koca Osmanlı Devletini 46 sene yöneten

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın belirtiği

Sağlık zenginliği

Değerli taşlara sahip olmaktan geride mi kalır?

Veyahut

Dinlemeye, hissetmeye ve yaşamaya doyamadığımız

Güzel huy ve ahlak zenginliği?

Hangi değerli madenin veya taşın karşılığı olabilir ki?

Aslında kolay bir şekilde sahip olduğumuz veya olabileceğimiz

O kadar güzel zenginlikler olduğu gerçeğini

Kendimize kabul ettirmemiz

Bunları elde etmekten daha zor gibi görünüyor

Evet, soruyorum istediğimiz bizi mutlu edecek olan

Hangi zenginlik ?V