• 25.12.2018 00:00

Evet bugün,

Ülkemizin belli başlı toplumsal beklentilerinden biri olan hassas bir konuyu dile getireceğim!

13 Aralık 2018 tarihli ilk yazımda, üniversite eğitimim için yurtdışına gidiş sürecimden bahsetmiştim.

Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi 2013 Gemi İnşaat ve Makineleri Mühendisliği mezunuyum ben.

O yıldan bu yana geride bıraktığımız 5 senedir Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yarattığı diploma denklik sorunuyla uğraşıyorum.

Size kısaca 10 binlerce insanı ve ailesini ilgilendiren bu çok önemli mevzuyu hemen özetliyeyim…

Normalde 2008 yılında yurtdışında üniversiteye başladığımızda herhangi bir denklik sorunu yoktu.

Bulgaristan, AVRUPA BİRLİĞİ’ne 2007’de tam üyelikle girmişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise 2006’da Başbakanlık yaptığı dönemde, ‘’Avrupa bölgesinde ki diplomaların karşılıklı tanınmasıyla’’ ilgili olan, bugün 50 ülkenin dahil olduğu LİZBON SÖZLEŞMESİ imzalandı.

Tüm bu gelişmelerden sonra benim gibi binlerce Türk Genci yükseköğrenim eğitimi için 2008’de Bulgaristan’a gitti. Fakat biz okulumuza devam ederken 2010 yılında sınav koşullu denklik yönetmeliğine geçildi. Maç ortasında resmen kural değiştirilmişti!

Keza biz erkek öğrenciler olarak Bulgaristan-Burgaz Türk Konsolosluğu vasıtasıyla öğrenci olduğumuzu teyit ederek, askerlik tecilimizi eğitim hayatımız boyunca yaptık!

Zaten yurtdışına gideceğimiz zaman, Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) resmi öğrenci dosyası açtırıp da gittik. Tam manasıyla, tüm usul ve kaidelere uygun olarak bu yola koyulduk. Fakat bahsettiğim üzere gelin görün ki 5 yılın sonunda ülkemize kesin dönüş yaptığımızda bize ‘’denklik için sınava gireceksiniz’’ dediler. Sebebi ise aldığımız ders veya kredi sayımız eksikmiş(!)

Burası çok önemli…

Oysa ki 2006 yılı ve öncesi aynı ülke, aynı okul, aynı bölüm ve haliyle aynı müfredattan mezun olan üst sınıflardaki arkadaşlarımız, denklik taleplerine cevap vermeyen YÖK’e karşı açmış oldukları davalar sonucunda belgelerinin düzenlenmesine hak kazanırken kimse onlara ‘’sizin ders yada krediniz eksik’’ dememişti.

Hemen bu noktada bahsetmeliyim ki Avrupa Birliği Üyesi Bulgaristan, aynı zamanda diğer Avrupa, Balkan ve Kafkas ülkeleri gibi yükseköğretim de BOLOGNA SÜRECİ’ne dahildir. (Türkiye’de yine aynı şekilde)

Yani örneğin İspanya’dan, Fransa’dan aldığınız bir mühendislik fakültesi lisans programının içeriyle Bulgaristan ve Türkiye’den aldığınız aynı programın içeriği de ortaktır! Bologna Süreci’nin amacı da tam olarak budur zaten. Kısacası; ders ve kredilerimizin eksik olduğuna dair sunulan gerekçenin rasyonel hiçbir tarafı yoktur!

Tüm bunları gerekçe göstererek bende hakkımı aramak için ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ’nde ‘’direkt denklik’’ adına açtığım davayı da kazandım. Ayrıca 2015’in Kasım ayında temyiz aşamasında, DANIŞTAY’ında kararı onamasıyla mahkeme sonuçlandı. Bu hüküm ile birlikte sınav kararı hukuksal açıdan resmen iptal edilmiş oldu.

Artık yapılabilecek tek şey; denklik belgemin düzenlenmesiydi ama öyle olmadı! Konuyla ilgili olarak YÖK’e ihtarname çektim. Verdikleri cevap; ‘’mahkeme kararı gereğince dosyanız tekrar inceleniyor’’ idi.

O dönem Bimer ve Cimer vasıtasıyla denkliğimin akıbeti ve yaşadığımız sıkıntıları da defaatle dile getirmişimdir. Sözde incelemenin üzerinden aylar geçti, netice ise dava sonucuna rağmen hakkımda alınan sınav kararının geçerliliğini koruduğu oldu. Evet, yanlış duymadınız, aynen okuduğunuz gibi, şaka gibi!

Yani 2006 ve öncesinde üniversite kaydını yapana denklik var, 2006 sonrasında gidene ise yok! Ne yapacağımızı şaşırdık...

Yurtdışında yaşamadığımız gurbetliği, kendi öz vatanımızda çekiyorduk adeta. Allah’tan reva mı bu? Neyin bedelini ödüyoruz biz?

Devletimize 5 kuruş yük olmadan, ailelerimiz el verdiğince üniversite eğitimimizi kendi imkanlarımızla tamamladığımız için mi? Beyin göçüyle hat safhada mücadele edilen bir dönemde bu ne perhiz, bu ne lahana turşusudur?

Bugün nerden baksanız 1500 kadar diploma denklik davası var bildiğim kadarıyla ve bunların %90’ı biz denklik mağdurları tarafından kazanılmaktadır. Danıştay kararlarına rağmen YÖK, denklik belgelerimizi düzenlememektedir!

2017 yılında yayınlanan SAYIŞTAY raporunda, YÖK’ün kaybettiği denklik davalarına değinilmiş, ödenen mahkeme ücretleri ve avukat masrafları ile devleti zarara uğrattığı belirtilmiştir. Sayıştay aynı raporda, YÖK’ün diploma denklik yönetmeliğini, davalara sebep olmayacak veya kaybetmeyecek şekilde düzenlemesi gerektiği yönünde telkinde bulunmuştur. Aksi takdirde mevcut tazminat davaları veya ileride açılacak olan yeni davalarla, kamuyu çok daha fazla zarara uğratacağı uyarısında da bulunmuştur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart 2017’de ‘’denklik ve diplomalar konusunda gerekli talimatı verdim’’ sözüne rağmen aradan geçen 20 ay ve öncesinde bahsettiğim genel süreci de hesaba kattığımızda, hakkımız olan denklik belgelerinin düzenlenmesine dair müspet bir adım atılmadı!

Bizler vatandaş olarak daha nereye gideceğiz, kime gideceğiz, ne yapacağız, hakkımızı nasıl arayacağız?

Denklik belgemiz olmadığı için kısa dönem askerlik yapamıyor ve haliyle iş bulamıyoruz!

30’lu yaşlara geldik, ailelerimizin yüzüne bakamıyoruz!

Lise mezunu olarak göründüğümüz için mesleğimizle ilgili her iş kapısı yüzümüze kapanıyor.

Akademik kariyerimize devam edelim desek ülkemizde yüksek lisans dahi yapamıyoruz!

Tamamı ile kilitlenmiş durumdayız…

Özellikle komşu Balkan ve Kafkas ülkelerinin devlet üniversiteleri başta olmak üzere Avrupa ve Dünya’nın her yerinden, bölüm farketmeksizin binlerce mağdur Türk Vatandaşı gencimiz ve aileleri adına istirham ediyorum.

Bu çok önemli mevzuda gereğinin yapılması için devletimize açık çağrıda bulunuyorum!

Saygılarımla…

MERT TUZCUOĞLU

23.12.2018 Pazar

[email protected]

https://twitter.com/tuzcuoqlu

REFERANS LİNKLER;

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi (Avrupa Birliği Ülkeleri)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061117-2.htm (Lizbon Sözleşmesi)

http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/bologna-sureci-nedir (Bologna Süreci)

https://goo.gl/czXQ25 (Sayıştay Denklik Raporu, 8. sayfadan itibaren)

http://www.milliyet.com.tr/sayistay-dan-yok-e-denklik--gundem-2534044 (Sayıştay haberi)

https://www.youtube.com/watch?v=ewMwdRMNgQ8 (Cumhurbaşkanı talimatı)

https://www.youtube.com/watch?v=0PirZ1X7Jew (Kolaj video çalışması)