• 16.05.2018 00:00

 Bilinen bir gerçek ki, egemen güçlerin ve büyük İsrail projesinin inad ve hırsla hedeflerini gerçekleştirme mücadelesidir,bugün ve bundan önce yaşadığımız tüm küresel acılar 

Ne üzcüdür ki; bizi de bu işin içine hep sokmak istemeleri sonucu ,bugün yaşadığımız tüm sıkıntılar oluştu hayatımızda belki de..
Ve...
Zamanlama hiç sürpriz gelmedi bana "Filistin Katliamı"oluşumunda.. 
Bu hedeflerine ulaşabilmeleri için,Türkiye de güçlenmemeli onlara göre,hep bağımlı ve uydu olmalı onlara..
Zamanlama müthiş, tam ülkemizin seçim zamanında,gündem değiştiriliyor..Çünki Halk kendi bağımsızlığını ve geleceğini koyacak masaya...
Çünki "TARİH"hep anlatmıştır"TÜRK"ün gücünü ve bu milletin yapamayacağı hiçbirşeyin olmadığını.. 
Bu katliam, üzücü bir gerçektir ki"İNANÇ KİSVESi"alttında, "GÜÇ" "PARA" ve "EGOLAR"uğruna, masum,silahsız,sadece huzur isteyen ve o toprakların hakiki sahipleri olan bir milletin bağrına birkez daha hançer sokmak bana göre..
Gerçek bir din ideolôjisi olsa idi,"DÖRT KiTAP"ın anlatmak istediğini anlayıp,uygulamak zor olmasa gerek idi..
inançların ve dinlerin sadece ortak bir yaradana ait olduğu,geçici dünyamızda kardeşlik,huzur,birlik ve beraberlik, yaradanı tanıma ve anlama ve hukuklu bir ticareti sağlamak ve de nizamı korumak için indirildiğini.. 
Burada bizi ilgilendiren ve yönlenmemiz gereken durum şu olmalı bence:
"Dini bütün bir Millet " olmanın yollarını bulmak ve bir olmak..Dolayısı ile, tüm Dünyaya, hepimizin "ADEM" den geldiğini anlatabilmek..
Bunun için de :
Hızla kuruluş sistemimizin temellerini yeniden inşa etmek ve güçlenerek,üretim yapan bir Millet haline gelmek ve gelir dağılımını eşit ve adaletli hâle sokmak..
Çünki,ekonomide güçlü olanın sözü geçer..
Bizim söz sahibi olabilmemiz,ekonomi ile mümkün olduğu kadar,nitelikli sanat,kültür,gelenek ve göreneğini çağdaş çizgilerle birleştirmek ve çok çalışmakla mümkün biraz da..
Daha sayabileceğimiz nice zenginliklerimizle Hâtta ..
Binlerce yılık medeniyet,güçlü bir tarih ve humanist inançlar bütünü ile bir olmuş bir millet ile inşa edilmiş ülkemizin kurucusu "GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK" ü takip etmek ve O'nun yolunda ilerlemek tek çıkış yolu olarak görünüyor..
Yurtta Sulh ,Cihanda Sulh"
Hepimize "RAMAZAN"ın hayırla gelmesini niyaz ediyor,kendinizi açken bile tok hissedecek kadar mutlu "ORUÇ"lar diliyorum  
Sevgi ile.. 
Meltem' ce