• 20.12.2020 00:00

 Yağmur suları neden boşa aksın?

Belki hemen aklınıza şu gelebilir. Yağmur mu yağıyor ki boşa aksın. Yağacak inşallah. Yağmur yağdığı zaman evlerimizin çatılarından akan yağmur suyu, oluklardan aşağıya iner ve doğrudan toprağa karışır. Bu suları bir yerde toplamak veya biriktirmek her ne hikmetse birçoğumuzun aklına gelmez. Tanıdığım bir inşaat müteahhidi yaklaşık bir yıl önce sohbet esnasında şöyle bir şey söylemişti; Ben inşaata başladığımda bodrum betonunu döktüğümde belli bir yeri su deposu olarak oluştururum. Her yağmur yağdığında da yağan yağmuru oluşturduğum depoya yönlendiririm. İnşaat süresince lazım olan suyumu oradan alır kullanırım! Akıllıca. Tebrik ederim.

Şöyle de yapılamaz mı? Vatandaş kendisine ait evinin bahçesine diyelim ki 5 tonluk bir su deposu yapsa. Evinin çatısından aşağıya akan 4 adet yağmur suyu oluğunu birleştirse ve bahçesinde oluşturduğu depoya doldursa. Yaz aylarında bahçesi için gereken suyu da buradan kullansa. Hem yağmur suyu değerlendirilmiş, hem şehir şebekesinin suyu daha az kullanılmış, hem vatandaş bu konuda bilinçlenmiş olur. Vatandaşın cebinden de daha az para çıkmış olur.

Daha önce yapmış olduğum bir röportajda Düzce şehir merkezinde yaklaşık 30.500 bina olduğu gündeme gelmişti. Bir binada çatıdan gelen su ile 5 tonluk su birikmesi olduğunu varsaydığımızda 10 bin binada depolanacak su miktarının 50 bin ton su olacağı bellidir. Bu hesap çok basit bir hesaptır!

Yapılmış veya yapılacak olan böyle bir çalışma için de belediyenin vatandaşa şöyle bir teşviki olsa; Yağmur suyunu kullanmak için bahçesine depo yapan vatandaştan, yapmış olduğu çalışmayı belediyeye ibraz edene diyelim ki suyun metreküpü 3 liraysa bu çalışmayı yapıp getirene suyun metreküpü 2 lira. Bu bir teşviktir. Bu örnek ham ve çok basit bir örnektir, geliştirilebilir!

Ayrıca yeni yapılacak olan toplu konut projelerine ilave projelerle konutların çatılarından akacak yağmur sularının biriktirilebileceği büyük bir su deposu veya su depoları neden yapılmasın? Toplu konutlarda oluşturulan bu sulardan bahçe sulaması yapılabilir. İhtiyaç halinde itfaiyeye lazım olan su o depolardan alınabilir. Bu konularda yerel idareler kafa yorabilir, fikir geliştirebilir, gerekli tedbirleri alabilirler.

Yağmur suyunun faydaları!

Tam bir doğal mucize olan yağmur suyunu normal sudan ayıran özellik klor, ağır metaller ve kimyasallar içermemesidir. Yağmur suyu içindeki mineraller sayesinde hem saç hem de cilt için çok faydalı olduğu söylenir. Azot ve birleşen oksijen ile saksı çiçeklerinizi besler. Daha hızlı ve renkli olmasını sağlar. Sağlıklı kök gelişimini destekler ve uygun ortam oluşturur. Sanayi bölgesinde yaşamıyorsanız açık alana koyduğunuz bir kova yardımı ile yağmur suyu toplayabilir, ısıtıp tuz oranı oldukça düşük olan yağmur suyuyla saçlarınızı yıkayabilirsiniz vb…

Boşa akan artezyen suları!

Zaman zaman bazı köylerde veya mahallelerde devamlı akan artezyen sularını görürüz. Boşa akan artezyen sularında artezyen borusunun ucuna bir tane musluk takılması teknik olarak yanlış mı olur? Teknik olarak yanlış olur denilirse şayet artezyen sahibinin boşa akan suyun biriktirilmesi için birkaç tonluk su deposu yapması neden düşünülmez veya teşvik edilmez?

Diyelim ki artezyen sahibinin su deposu yapma imkanı yok. Bu durumda belediye devreye girerek ilgili kişinin de onayı alınarak kullanılabilir ve görüntü kirliliği de yapmayacak bir şekilde uygun bir yere birkaç tonluk su deposu yapılamaz mı? Yapılacak olan bu deponun neye faydası olmaz ki?

İtfaiyeye lazım olan su o depolardan alınabilir. Belediye şehir merkezindeki bahçe sulamaları için o depolardan istifade edebilir. Artezyen sahipleri veya yakın komşuları yazın bahçe sulamasında o depolardan istifade edebilir. Ama her halükarda boşa akan o sulardan istifade edilmelidir.

Ayrıca yağmur suyu ve artezyenlerden akmakta olan suların değerlendirilebilmesi için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri bu konuda proje yarışmaları açabilirler. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi için konferanslar veya çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. İnsanımızı su konusunda uyarmalı, bilgilendirmeli ve tedbirlerimizi almalıyız. Hoşça kalın.