• 31.03.2017 00:00
  • (1356)

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ondördüncü maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

Uzun olduğu için detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak  Anayasa’nın 159.ncu maddesini okuyabilirler.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm  

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Anayasanın 159 ncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

Daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak ilgili değişiklik metnini okuyabilirler.

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

Neden değiştiriliyor.

HSYK 'nın  yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, adı Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK oluyor.

HSK'nın 4 üyesi Cumhurbaşkanı, 7 üyesi de TBMM tarafından seçiliyor.

Üye seçiminde meclis iradesine ağırlık veriliyor.

Yargı kurumu uyeleri arasında seçime dönük rekabet ve gruplaşma son buluyor, milletvekillerinin iradesi öncelik kazanıyor.

Yeni düzenleme ile fetö tipi yapılanmaların HSK'ya etki etme imkanı ortadan kaldırılıyor.

Onaylayıp EVET diyenler.

Hakimler Savcılar Kurulu, mahkeme değildir. Hakim ve savcıların atamasını yapan idari bir kurumdur.

13 üyeli HSK'nın 1 üyesi Adalet Bakanı, 1 üyesi Adalet Bakanlığı müsteşarı olmak üzere, geriye kalan 11 üyenin, 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyesi TBMM tarafından seçilmektedir.

Hakimler ve Savcılar bu ülkenin okullarında yetişmiş, bağımsız ve tarafsız hukuk insanlarıdır. 

Ataması yapılan HSK üyeleri 4 yıl boyunca görev yaparlar. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse görevden alamaz.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

HSK üyelerinin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı iddiasıyla yargının bağımsızlığını kaybedeceğini,

Yargının da yürütmenin kontrolünde olacağını iddia etmektedirler.

Bir sonraki yazımızda 15 nci değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın