• 28.03.2017 00:00
  • (882)

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin onüçüncü   maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

E. Mahkemelerin kuruluşu

MADDE 142. – Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri

MADDE 143. – (Mülga: 7.5.2004-5170/9 md.)

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Anayasanın 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

f. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.” 

Neden değiştiriliyor.

Askeri yargı tümüyle kaldırılıyor.

Sadece disiplin mahkemelerine izin veriliyor.

Yargıda birlik geliyor, asker ve sivil ayrımı ortadan kalkıyor.

Onaylayıp EVET diyenler.

Anayasanın 9. maddesine yargının tarafsız olması eklenince, yargı evrensel olacağı için ayrıca askeri yargı olmasına gerek yoktur.

Asker sivil herkesin eşit şartlarda ve evrensel hukuk kurallarına göre yargılanması gereklidir.

Asker olmak, disiplinli çalışmak gerektirir. Bu nedenle askeri alanlar ve uygulamalar ile ilgili suçlar için disiplin mahkemeleri kurulabilir.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Kısmen askerlerin farklı yargılanmalarını  düşünenler olsada, hukukun evrenselliği gereği karşı çıkılmamaktadır.

Bir sonraki yazımızda 14.ncü değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın