• 23.03.2017 00:00
  • (1024)

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin onikinci  maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

Uzun olduğu için detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak  Anayasa’nın 119.ncu maddesini okuyabilirler.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm  

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Anayasanın 119.ncu maddesinde 

“III. Olağanüstü hal yönetimi" tanımlanıyor.

Olağanüstü hal, 15 Temmuz hain fetö darbesi girişimi sonuçları ve terör tehditleri de göz önüne alınarak yeniden tanımlanıyor.

Ohal ilan yetkisi, yürütmenin başı olduğu için Cumhurbaşkanı'na aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı ohal ilanını ve ohal kararnamelerini meclisin onayına sunuyor.

Meclisin ohal'i uzatma, kısaltma yada kaldırma, yetkisi bulunuyor.

Meclisin bu konuda ki denetleme gücü ve sorumluluğu ön plana çıkıyor.

Daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak ilgili değişiklik metnini okuyabilirler.

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

Neden değiştiriliyor.

Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı, ülkenin başına gelebilecek, toplumu etkileyebilecek her türlü beklenmeyen önemli olaylar konusunda hızlı karar alabilmek için olağanüstü hal ilan yetkisini kullanmalıdır.

Olağanüstü hal yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı hızlı hareket ederek, olağanüstü durumdan bir an önce çıkabilmek için kararname düzenleyebilmelidir.

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararnameler, TBMM'nin onayına sunularak meclisin denetiminde olmalıdır.

Onaylayıp EVET diyenler.

Mevcut anayasa da da var olan yetkiler, daha düzenli hale getirilmektedir.

15 Temmuz hain fetö darbe girişimi sonuçları ve ortaya çıkan sorunlar göz önüne alındığında, daha hızlı, daha etkili kararlar alınabilmelidir.

Olağanüstü hal ile ilgili her türlü karar TBMM'nin olmalıdır.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Tek adam kararı ile her türlü kısıtlama yapılabileceğini, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceğini iddia etmektedirler.

Bir sonraki yazımızda 13.ncü değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın