• 16.03.2017 00:00
  • (1011)

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin onuncu   maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

Uzun olduğu için detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak  Anayasa’nın 106. maddesini okuyabilirler.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm  

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Anayasanın 106 maddesinde

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar" ile ilgili düzenleme yapılıyor.

Bu düzenlemeye göre, Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor.

Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabiliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara denetim ve cezai sorumluluk getiriliyor. 

Tıpkı Cumhurbaşkanı gibi, soruşturulabiliyor ve gerek görülürse yargılanabiliıyorlar.

Yasama ile yürütme ayrıldığı için, Bakan olarak atanan milletvekilinin TBMM'deki vekilliği düşüyor.

Daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak ilgili değişiklik metnini okuyabilirler.

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

Neden değiştiriliyor.

Ülke yönetiminde istikrarın sağlanabilmesi için yürütme kesin olarak yasamadan ayrılmalıdır.

TBMM yasamadan sorumlu olacak, Ülkenin gelişmesi ve vatandaşların refahı için gerekli yasaları çıkaracaktır.

Yürütme ise  halkın mutlak çoğunluğunu alarak seçilen Cumhurbaşkanının yetkisinde olacaktır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini mevcut yasalar ve Türkiye Büyük Millet Mecllisinin onayladığı yasalar ile kullanacaktır.

Yürütme yasamadan ayrılınca, siyasetin dili değişecek, siyasete kalite gelecektir.

Onaylayıp EVET diyenler.

Halk yürütmeyi doğrudan kendisi seçerek, yine kendisi denetleyecektir.

Yürütme 5 yıllığına yetki aldığı için, yönetimde ki istikrar, ekonomimizi güçlendirecektir.

Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlardan birinin suç işlemesi halinde TBMM, halkın seçtiği milletvekilleri vasıtasıyla soruşturma açabilecektir.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Bu maddeyi de diğer maddeler ile birlikte  değerlendirerek, tüm yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığı için diktatörlük rejimine fırsat verecektir iddiasında bulunuyorlar.

Soruşturma ve yargılama yasal olarak mümkün olsa da, parlamentoda nitelikli çoğunluk gerektiğinden mümkün görmüyorlar.

Bir sonraki yazımızda 11.ncu değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın