• 10.03.2017 00:00
  • (881)

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sekizinci  maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

Uzun olduğu için detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak  Anayasa’nın 104. maddesini okuyabilirler.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm  

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Anayasanın 104 maddesinde "Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri" tanımlanıyor.

Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın yetkileri birleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor.

Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları, üst düzey kamu yöneticilerini atama ve görevden alma yetkisine kavuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma hakkı kazanıyor.

Daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak ilgili değişiklik metnini okuyabilirler.

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

Neden değiştiriliyor.

Halk oylamasının özünü ifade eden bu 104. maddenin değiştirilmesi ile rejim değil, sistem değişecektir.

Yönetim de istikrar sağlamayan parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı sistemi öngörülmektedir.

Dönem dönem çift başlı görüntüsü ile ortaya çıkan siyasi sorunlar sona erecektir.

Halkın mutlak çoğunluğunun oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak yetkili olacaktır.

Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi olacaktır.  Ancak;

"Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.

Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.

Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir."

Hükümleri ile sadece, hizmetin aksamaması veya hizmet üretmek için kararname çıkarma yetkisi verilmektedir.

Onaylayıp EVET diyenler.

Ülkeyi bürokratik vesayetten kurtaracaktır.

Yönetim de her zaman sorun çıkaran çift başlılık ortadan kalkacaktır.

Ülke de hükümet krizleri oluşturarak, halkın ve devletin ekonomik kazanımları başkalarının eline geçmeyecektir.

Halka hizmet daha hızlı yapılacak, etkili ve yerinde olması sağlanacaktır.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Bu kadar çok yetki, gereksizdir ve keyfilik oluşturacaktır.

Bu kadar yetkinin Cumhurbaşkanın da toplanmış olması, tek adam sistemi demektir.

Bu bir rejim değişikliğidir. 

Bir sonraki yazımızda 9.nci değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın.