• 7.02.2017 00:00
  • (921)

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yedinci  maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

Uzun olduğu için detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak  Anayasa’nın 101. maddesini okuyabilirler.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm  

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

Cumhurbaşkanı'nın adaylık ve seçim şartları tanımlanıyor.

"Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir." hükmü kalkıyor.

Cumhurbaşkanı siyasi parti üyesi olabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı süresi 2 dönemle, yani en fazla 10 yılla sınırlandırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler için aday gösterme şartları genişletilip kolaylaştırılıyor.

Daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linki tıklayarak ilgili değişiklik metnini okuyabilirler.

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx

Neden değiştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak aday, % 5 in üzerinde taraftarı bulunan bir siyasi partinin yada yüz bin seçmenin yazılı müracaatı ile belirlenmesi sağlanarak, demokrasi gereği siyasetin güçlü olması sağlanıyor.

Daha önce % 10 nun üzerinde taraftarı bulunan  siyasi partilerin ortak aday gösterebilmeleri yada 20 milletvekilinin yazılı müracaatları ile aday belirlenirken, Cumhurbaşkanlığı makamının siyaset dışında kalması öngörülmekteydi.

2014 Ağustos ayında yapılan seçim sonucu göstermiştir ki,  Cumhurbaşkanının siyaset dışında kalması mümkün değildir.

Halk seçim çalışmaları sırasında  Cumhurbaşkanının vaatlerini dikkate almış, onu icranın içinde görmek istemiştir.

Çağdaş demokratik ülkelerde yönetimler siyasi partilerin görüş ve düşüncelerinin kabul görmesi ilkesine bağlı olarak kurulur.

Milletin hakimiyetini perçinleyen ise, halkın seçimde verdiği kararın uygulanmasıdır.

Onaylayıp EVET diyenler.

Seçimde, seçmenin önüne yapacağı hizmetleri vaat ederek çıkan Cumhurbaşkanının icraatlarını, partisi ve parti teşkilatları vasıtasıyla kontrol edilebilmelidir.

Cumhurbaşkanının belirli bir çoğunluğa sahip partiler tarafından aday gösterilmesi, siyasetin güçlenmesine vesile olacaktır.

Milletin hakimiyetinin yolu siyasetten ve partilerden geçmektedir.

Daha önce seçilen Cumhurbaşkanları, halk tarafından seçilmedikleri için, siyaset üstü davranma adına, halkın seçtiği hükümetler ile sorunlar yaşamış, onların üzerin de hakimiyet kurarak, halkın iradesini vesayet altına almışlardır.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Cumhurbaşkanı siyasi parti başkanı olduğu için meclisin en yüksek oyu alan partisi vasıtasıyla  meclisi istediği gibi yönetecektir.

Cumhurbaşkanı çok partili meclisler de uzlaşma zorunluluğuna gidecekse, partisi ile ilişiği kesilmesi daha uygun olacaktır.

Cumhurbaşkanı partili olacağından, kendi partililerini koruyacaktır.

Bir sonraki yazımızda 8.nci değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın.