• 13.02.2017 00:00
  • (1882)

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

MADDE  9. – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

MADDE  9. – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız  VE TARAFSIZ mahkemelerce kullanılır.

Neden değiştiriliyor

Demokratik ülkelerde olmazsa olmaz iki kural vardır, biri yönetimin, yani yürütme ve yasamanın seçimle olması bir diğeri de bağımsız ve tarafsız hukuktur.

Çağdaş demokrasi kuvvetler ayrılığını esas alır.  Bu esas ise yasama yürütme ve yargının bağımsızlığını gerektirir.

Evrensel hukuk kurallarına göre mahkemeler bağımsız ve tarafsızdır. 

Bağımsız kelimesinin anlamı; kendi başına davranabilen, bir kimseye ya da bir şeye bağlı olmayan, etki ya da yönlendirme altında bulunmayan, özgür demektir.

Tarafsız kelimesinin anlamı ise; herhangi bir düşünceyi, kanıyı ya da kimseyi kayırmayan, desteklemeyen, hiçbirinden yana olmayan, herhangi bir yanı tutmayan demektir.

Hukuk, birey toplum devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati korur ve kollar.

Bu nedenlerle tarafsızlığın anayasal bir dayanağa kavuşması öngörülmüştür.

Bunun sonucunda Askeri yargı kaldırılacak. Sadece disiplin mahkemeleri kurulabilecek. Askeri Yargıtay kaldırılacak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacak. Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de Danıştay ile birleştirilecek.

Böylece yargıda çift başlılık ortadan kaldırılarak yargı birliği sağlanmış olacak.

Onaylayıp EVET diyenler.

Askerin durumdan vazife çıkarmasına imkan veren bu madde değiştirilmelidir. Bir daha hiç kimse demokrasiyi askıya alacak, seçilmişlerin yetkilerini iptal edecek anayasal yetkiden bahsedememelidr.

2006 yılında yaşanan 376 krizi, 2007 yılında yapılan 27 Nisan e-muhtıra, 2008 yılında yaşanan Ak Parti kapatma davası gibi tarihi dönemeçler hep bu maddeden yetki alarak, taraflı davranan hukuk yoluyla yaşanmıştır. Hukuk demokrasiyi korumalıdır.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Değişiklik öngören maddelerin içinde en doğru maddelerden biridir.  Bunun eleştirilecek bir tarafı yoktur. Evrensel hukuk bağımsızlığın yanında tarafsız olmanın da gerekli olduğunu ifade ettiğine göre, bizim hukukumuz da buna uygun olmalıdır. 

Bir sonraki yazımızda 2.nci değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın.