• 1.01.2017 00:00

 Uzun zamandan beri “etik” kelimesine takmış durumdayım. Bu rahatsızlığım, toplumun her kesiminde “ahlak” kelimesi yerine “etik” kelimesinin kullanımının yaygınlaşmasının yanında, “ahlaki” temelleri olduğunu bildiğim insanların da ağzından her “ahlak” yerine “etik” çıktığında daha da artarak devam ediyor.

Çünkü biliyorum ki insanın dili onun dünyasıdır. Evet, dinlinin sınırları dünyasının sınırlarıdır ama kavramlara yüklenen anlamlar, o kavramları kullanan toplumların hayat tarzlarını/yaşama biçimlerini belirler. Bu noktadan hareketle mademki dil birliği bir toplumun “millet” olmasının olmazsa olmazıdır, o halde dilin/lisanın şahsiyeti, milletin şahsiyetidir.

Dil/lisan konusunda Türkçemizin kıymetini bildiğimiz söylenemez. Bu anlamda hemen hemen hiç çaba harcamıyoruz. Çaba harcayanlarımız da herc ü merc ettiğimiz toplumda fark bile edilmiyor. Globalizmin kasırga gibi dünyanın her tarafına savurduğu popüler kültüre karşı mukavemet gösteremiyoruz. Bağışıklık sistemimiz çöktü çökecek.

Dilimize karşı işlediğimiz büyük cinayetlere bir de “ahlak” eklendi.

Toplumları var eden unsurların olmazsa olmazları arasında “din” varsa eğer, onu inşa eden kavramların başına gelen kazaların, muhatabı olan toplumların da başına gelmesi mukadderdir. Hatta dini kavramların başına gelen her kaza, inanç sistemini bir vücuda benzetirsek, vücudun birer uzvunun yok edilmesi anlamına gelir.

Mevzuumuza dönersek, inanç sistemimizin ‘merkezi kavramı’ olarak kabul edebileceğimiz “ahlak”’ı kaldırır da onun yerine “etik”i yerleştirirsek, ortaya Nasreddin Hoca’nın kuşundan da garip bir şey çıkar.

Çünkü “ahlak”ın karşılığı “etik” değildir. Biri dini terminolojinin, diğeri ise felsefi terminolojinin ürünüdür. Daha açık ifade ile “ahlak”, Allah merkezli bir kavram, “etik” ise seküler merkezli bir kavramdır.

Kelimelere etimolojik açıdan baktığınızda “etik”, eski Yunanca ‘ethos’ kelimesinden gelir; gelenek, görenek ve alışkanlık anlamlarını içerir. “Ahlak” kelimesi ise Arapça ‘hulk’ kökünden gelmektedir, yaratılış fıtratı/normu anlamına gelir.

“Etik”, dünyevilikten öteye geçmezken, “ahlak” Mutlak Otorite’nin, yani Allah’ın özünden nemalanır.

Siz “ahlak” kavramının yerine “etik”i kullanmaya başladığınız ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğiniz zaman, farkında olmadan davranışlarınızı, insanlarla, hayvanlarla, eşya ile kısacası varlık âlemi ile olan ilişkilerinizi Allah’tan koparıyorsunuz ya da koparmaya doğru gidiyorsunuz demektir.

Bir anlamda, inançsız toplumlar üreten materyalizm değirmenine su taşıyorsunuz demektir.

Bilmem anlatabiliyor muyum?