•  

 Değerli okuyucularım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanla kurulmuş bir devlettir. Atalarımızın, analarımızın çektikleri sıkıntıları ancak tarih sayfalarında ve yaşıyorlarsa da anlattıklarından bilebiliriz sadece, anlamamız belki imkansızdır. O derece zorluklar içerisinde parçalamak üzere toplanmış dış mihrakların oyununa gelmeyen Mustafa Kemal Atatürk ve yücebir Türk Milletinden bahsetmekteyiz. Büyük kayıplar vererek, Misak-ı Milli sınırlarımız oluşmuştur. Vatanımız bir bütündür bölünemez elbette. Ve hatta hep birlikte yaşamayı bilmeliyiz bütün etnik unsurlarıyla.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bugüne asırlık ömrünü tamamlamasına 6 yıl kalmışkenpekçok yenilik yapmakta. Pek çok reformlar yapılmakta. Bunların en başarılı olduğunu düşündüğüm yeniliklerden bir tanesi de askeri vesayetin sivil otoritenin önünden kaldırılması oldu. İktidarın ordunun gücünün sadece ve sadece ülkenin savunma ve güvenlik gücü olması gerektiğini, milletine silah tutmaması gerektiğini gerekli kanunları çıkartarak benimsetmesi takdir-e şayandır.

Hatırlatmakta fayda var, hepimiz hain 15 temmuz kalkışmasını yaşadık. Hem milletin hem de devletin içine sızmış bir paralel devletten bahsetmekteyiz. Hayır bu asla kabul edilemez, devletin paraleli olamaz, devlet devlettir. Ve devleti yöneten de millettir.

AKParti iktidara geldiği günden bu yana pek çok reform yaparak millet önünde sevgisini taçlandırdı, aslına bakarsınız bu reformların mimarı Sayın Cumhurbaşkanı olduğu aşikardır. Bu denli büyük çapta reformları yapabilecek kudrette başka kimi tanıyorsunuz ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ten başka?

Yenilik demişken, bugünlerde gittikçe yoğunlaşan bir #MTVyerineBedelliAskerliksöylemi var sosyal medyatwitterda gezen. Biliyorsunuz, hükümet savunma sanayiine aktarmak içinde MTV vergisini yüzde 40 ile 68 arasına çıkartmıştır arabaların cinsine göre. Fakat büyük bir baskı oluşunca geri adım atmak zorunda kaldılar. Yüzde 15 seviyesine çekilmek zorunda kalındı. Peki, savunma sanayiine paraaktarılmasıgerekiyor mu elbette. Hiç şüphesiz ülkemizin savunma sanayisine gelir elde edilmesi kesinlikle gereklidir. Peki bu nasıl olmalıdır.

Sosyal medyada da büyük baskı oluşturan bedelli askerlik platformu üyeleri ve gönüllüler, gazeteciler, akademisyenler ve en önemlisi belkideanalar ve babalar. Hep bir ağızdan şunu haykırmaktalar ve hükümetin bunakayıtsız kalmaması gerekiyor. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin sınırlarımız ötesinde yaşanan bu terör faaliyetlerine son vermesi için geniş ordunun yanısıra teknolojiye ihtiyacı vardır.

Hepimiz biliyoruz ki Nato'nun en büyükordusu Türk Silahlı Kuvvetleridir. Ancak, aynı zaman da şu da hesaba katılmalıdır ki sayıca fazla bir ordu mensubu olmasından çok sayıca fazla askeri teknoloji kullanabilecek profesyonel ordunun olması bütün dünyadaki tek güçlü orduyapacaktır Türk Silahlı Kuvvetlerini. S-400 alınacaksa, Sihalar, İhalaryapılacaksa bunun kaynağı MTV olmamalıdır. Ya da yastık altındaki altınları kimse bankaya yatırıp tahvile dönüştürmeyecektir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na bildirmek gerekiyor.

Hatırlatmakta fayda var 2011 ve 2014 yılında çıktığında bedelli askerlik için bekleyen bakaya ve kaçak sayıları şu anda bekleyenlerden çok daha azdı. Yine hatırlatalım bedelli askerlik çıktığı için o zamanlarda bugün ordumuzun elinde askeri teknolojik araçlar kullanılmakta.

İstiyoruz ki ordumuzun daha fazla askeri teknolojiye ve daha üstüne teknolojik araçlarasahip olması gerekmekte. Ve terörle mücadelede daha fazla teknolojik aletler kullanılsın. Bunun için de sayıları şu anda 800 bin civarında olan bakaya ve sayıları 2 buçuk milyonu geçen tecilli gençler için, #bedelliaskerlikyasasısının tekrardan çıkartılması ve bundan sonra da gönüllü ordu yerine profesyonel orduya geçişingelecek kaynakla kurulmasıdır. Buna iktidarın sessiz kalmaması gerekmektedir.