Ramazan öncesi bir dizi yeni yasaklar getirildi...

Ramazan öncesi bir dizi yeni yasaklar getirildi...
22.04.2020 - 15:57
2949

 Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 22.04.2020 Çarşamba günü saat 11.00’da toplanmıştır.

Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

1. Her türlü tiyatro, gösteri, konferans, seminer, panel, konser, spor müsabakası, yarışma, açık hava toplantısı, kına gecesi, düğün ve nişan töreni, açılış, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, imza kampanyası düzenleme, oturma eylemi yapma, kermes, sahne, ramazan sokağı vb. tüm etkinliklerin 22.04.2020 Çarşamba gününden itibaren Koronavirüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kaldırılana kadar geçici bir süre durdurulmasına,

2. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) saat 18.00 itibariyle sonlandırılmasına (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.),

4. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,

5. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, mezarlıklarda sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

6. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı, iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına,

7. Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılmasına ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılmasına,

8. Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

9. 16/04/2020 tarihli 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 13 no'lu karara ek olarak hafta sonu ve resmi tatillerde açık olacak iş yerleri ve işletmeler:

a. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş biyosidal ürün uygulayıcı firmalar, 

b.Tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı paket servis olarak yapılabilir),

c. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

d. Toptan gıda satışı ve dağıtımı yapan firmalar, gıda üretimi yapan firmalar, ambalajlı su üretim tesisleri.

10. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde uygulanmakta olan Akçakoca ilçe sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) il merkezine yapılacak tüm giriş/çıkışlarla ilgili sınırlandırmanın 24.04.2020 Cuma günü için de geçerli olmasına,

11. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,

b.  Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,

c.  Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d.  İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

 

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 22.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.