OSMANİYE MAHALLESİ...

OSMANİYE MAHALLESİ...
6.03.2020 - 08:15
8011

 Osmaniye Mahallesi Akçakoca’nın en büyük mahallesi, seçmenlerin nerdeyse yarısı bu mahallede yaşıyor.

Evliye Çelebi diğer seyyahların anlatımında Osmaniye adında bir kayıt bulunmaz.

Bahsedilen yer hep Çuhallı’dır

Akçakoca ve Düzce için değerli tarih araştırmaları yapmış olan Prof.Dr. Zeynel Özlü Osmaniye Mahallesinin ne zaman oluşturulduğuna dair net bir tarih veriyor.

18 Nisan 1912.

Çuhallı bir köydür ancak resmiyette bir köy alarak yer almamaktadır Zeynel Özlü’nün araştırmalarına göre.

Çuhallı köyü müstakilen yönetilmekle birlikle ne bir muhtarı vardır ne de imam tayin edilmemiştir.

Çuhallı köyünün gayri resmi muhtarlığını ve imamlığını yapanlarında resmi mühürleri olmamıştır ve bir köy teşkilatı oluşmamıştır.

Köyün başka bir köye bağlanma imkanı olmadığının da altını çiziyor Zeynel Özlü ancak bir açıklama da bulunmuyor.

1912 yılında Çuhallı bir köy ancak köy olmaktan daha önceki niteliği bir iskele bir nakliye merkezi olması.

Kereste ve odun nakliyatının yapıldığı bir iskele olduğu için bağlanılması düşünülen köylerden daha zengin olması dolayısıyla ticari bir merkez olması gibi kıstaslar dolayısı burada yaşayan ahali tarafından başka bir köye bağlanması da uygun görülmemiş olmalıdır.

93 Harbi sonrasında yerleştirilen Laz ağırlıklı göçmenlerin varlığı da başka bir köye bağlanmaktan çok bağımsız bir idari yapıya sahip olma iradesini ortaya konulmasında etken olmuş olmalıdır.

Akçaşehir nahiye merkezine yakın olması sebebiyle de köy statüsünden çıkarılarak mahalleye dönüştürülmüştür.

Çuhalli’nın bir idari birimi olmaması Tanzimat döneminin ortaya çıkardığı bir vaziyet olsa gerektir.

Ancak daha önceki dönemlerde de Çuhallı’da mali ve idari birim olan divan kurulmadığı gibi herhangi bir divana bağlı olduğuna dair de bir bilgi yoktur. Bu sebeple mali açıdan en yakın divan olan Kerameddin Divanına bağlı olmuş olabilir Çuhallı.

Çuhallı’nın isminin Osmaniye’ye çevrilerek bir mahalleye dönüştürülmesi o zamanın danıştayı olan Şura-yı Devlet tarafından alınmış, ve padişah tarafından bir irade-i seniyye (padişah emri) çıkarılmıştır.

18 Nisan 1912 işte bu irade-i seniyyenin çıkarıldığı tarihtir.

18 Nisan 1912 tarihinde demokrasi tarihimizin ilk baskın seçimlerinin devam ettiği bir sürece denk gelmektedir.

Seçimler bugün olduğu gibi bir günde bitmemektedir, seçim Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca devam etmiştir.

Osmaniye adının tercih edilmesinde seçim sürecinin bir etkisi muhakkak ki olmuştur. Seçimde kıran kırana çekişen “İttihat ve Terakki” ile “Hürriyet ve İtilaf” fırkalarının ikisinde Osmanlı milliyetçiliği olarak tabir edilebilecek bir anlayışın iki farklı cenahını teşkil etmektedirler netice itibarıyla.

Osmaniye adının tercih edilmesi ise ilgili babam Zeki Aşçı’dan dinlediğim bir rivattete var o da şu:

Osman adında bir kabadayıdan dolayı Osman’ın yeri manasına verilmiş Osmaniye adı. (Bu rivayete pek itibar etmemek kanaatindeyim.)

Osmaniye Mahallesinin kuruluşu esnasında kaç nüfusa ve kaç seçmene sahip olduğuna dair bilgiler ise henüz ortaya çıkmamıştır.

Akçaşehir 11 Haziran 1934 tarihinde ilçe olur ve ilçenin belli başlı idari birimleri de Çuhallı’da oluşturulur.

Bu tarihe kadar bucak olan Akçaşehir’in bucak merkezinin de Osmaniye Mahallesinde olmuş olmasından kaynaklanmış olmalıdır bu tercih.

1912 yılında resmiyette ne mahalle ne de köy olan Çuhallı’nın bilahare önce bucak sonra ilçe merkezi olması da çok ilginç bir gelişmedir.

Daha sonraları önce spora(özellikle de futbola) sonra da siyasete yansıyacaktır Çuhallı’nın yeni bir çekim merkezi olarak sahneye çıkışı.

**

Günümüzde ise Çuhallı göreceli de olsa turizmin parlayan yüzü olarak ortaya çıkmaktadır.

İnşaat sektörünün/beton lobisinin çok tercih ettiği bir bölge olarak da gelişme göstermektedir özellikle tepelik bölgeleri.

Ancak bölgenin tepeleri adlandırırken Çuhallı’nın tepeleri değil Osmaniye’nin tepeleri denilmektedir umumiyetle.

**

Osmaniye Mahallesi resmi olarak kuruluşu belli olan nadir bir yerleşim birimidir.

Yukarıda belirttiğim gibi 18 Nisan 1912’dir bu tarih.

18 Nisan tarihi ise Osmaniye için kültürel bir şenlik yapılması için çok münasip bir tarihtir, ancak bugüne kadar şenlik yapılması için bildiğim kadarı ile de hiçbir girişim olmamıştır.

Ergun AŞÇI