2/B ve tarım arazilerinde ödeme tarihi 16 Aralık’a uzadı

2/B ve tarım arazilerinde ödeme tarihi 16 Aralık’a uzadı
3.10.2019 - 07:34
1930

 2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takviminin 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Hazineye ait 2/b vasıflı taşınmazlar ile tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında satışı ile ilgili daha önce satın alma başvurusu yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme sürelerine ilişkin 7181 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak vatandaşlarımıza 16/12/2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Buna göre, 10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. Maddesiyle 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."