Obezite cerrahisi merkezi kuruldu

Obezite cerrahisi merkezi kuruldu
30.05.2019 - 15:37
573

 Düzce Üniversitesi’nde; obezite hastalığı ile ilgili toplumun farkındalığını sağlayarak bilinç düzeyini arttırmak, hastalığın önlenmesi ve yönetimi için eğitim, bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve projeler yürütmek amacıyla “Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu. 

Mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamayı, geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı, danışmalık hizmeti ve eğitim vermeyi amaçlayan Merkez; sağlıklı ve obezite riski taşıyan bireyleri obezitenin önlenmesi konusunda eğitmek ve toplumun bu konuda farkındalığını arttırmak, konu ile ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve katkıda bulunmak gibi faaliyetler yürütecek.
Obeziteye yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerinin imkânlar doğrultusunda uygulanacağı Merkez, Düzce Üniversitesi’nde sağlık ile ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin eğitimine de katkı sağlayacak.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel iş birliği yaparak araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmayı da hedefleyen Merkez, Düzce Üniversitesi’nde bu konuda çalışan tüm birimleri kapsayan disiplinler arası koordinasyonla ortak çalışmalar gerçekleştirecek.
Merkez; bünyesindeki obezite ve obezite cerrahisi alanında hizmet veren birimlere ve sağlık meslek mensuplarına sürekli eğitim vermek, kurs, panel, seminer ve sertifika programları düzenlemek gibi önemli görevler de üstlenecek.