2/B’ler için son 15 gün

Düzce Valiliği 6292 sayılı Kanun kapsamında hak sahipliği belirlenmiş 2/b alanındaki tüm taşınmazların kullanıcıları ile Hazineye ait tarım arazilerini kullanan ve hak sahipliği şartlarını taşıyanlar için sürenin 31 Aralık 2022 tarihinde dolduğunu açıkladı...

2/B’ler için son 15 gün
16.12.2022 - 10:18
Haber Merkezi
1668
1

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada,  süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinde dolacağı açıklandı

İlgili kanunun (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; bu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanıyor.

(b) bendi kapsamında kalanlar için ise satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği TÜFE aylık değişim oranları toplamında artırılarak belirleniyor. Yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmıyor.

Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31 Aralık 2022 tarihinde doluyor.

Ayrıca, Hazineye ait taşınmazları üzerinde yapısı bulunan ve geçerli Yapı Kayıt Belgesi alınmış Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin  31 Aralık 2022 tarihine kadar satın alma başvurusunda bulunabilecekleri 7394 sayılı Kanun ile hüküm altına alındı.

Hak sahiplerinin Düzce Valiliğinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü ile Akçakoca Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Yığılca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine31 Aralık 2022 tarihine  kadar başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu. 


Editör: N. Cingirt