• 16.04.2022 10:01

Altyapı Yatırımları Bolu13.Bölge Müdürlüğüne CİMER üzerinden müracaat ederek dalgakıranlar inşaatı için ne kadar ödenek ayrıldığını ve Kamu Yatırım Sisteminde niçin yer almadığını sormuştum.

Dün cevap geldi ve Kamu Kayıt Sistemi içerisinde niçin yer almadığı cevaplanmadan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yatırım programında yer aldığı belirtilmiş gelen cevapta.

Yani Kamu Yatırım Sisteminde niçin yer almadığının cevabı verilmemiş.

Bu sorunun cevabını kimden alabiliriz sorusu ile karşı karşıyayız görüldüğü gibi.

Birçoğunuzun bu sorunun cevabını öğrenebilecek kişinin AKP İlçe Başkanı Esved Sarıoğlu olduğunu iddia edeceğini biliyorum.

Ancak hiç de öyle değil.

Esved Sarıoğlu’nun verdiği bilgiler ile bölge müdürlüğünün verdiği bilgiler birbirini tutmuyor.

AYGM Bolu 13.Bölge Müdürlüğü müracaatıma verdiği cevapta ödeneğin %75 inin ayrılmış olduğunu açıklamış verdiği cevapta.

Bu soruyu daha önce Esved Sarıoğlu’na sormuştum, o da yetkililere ulaşarak ödeneğin %40’nın serbest bırakıldığını bildirmişti.

Yuvarlak rakamlara dökecek olursak bölge müdürlüğüne göre 17.700.000 TL, Esved Sarıoğlu’nun öğrendiği bilgilere göre ise 9.500.000 TL ödenek ayrılmış vaziyette.

Dolayısı ile ortaya iki ihtimal çıkıyor.

Birincisi Esved Sarıoğlu’nun doğru bilgilere ulaşmakta çok zorluk çektiği veya kendisine doğru bilgilendirme yapılmadığıdır.

İkincisi ise Esved Sarıoğlu’nun edindiği bilgileri tahrif ederek verdiğidir.

Edindiği bilgileri tahrif ederek kullandığı kanaatinde değilim dolayısı ile elimizde birinci ihtimal kalıyor, bilgilere ulaşmakta zorluk çektiği ve kendisine doğru bilgilendirme yapılmadığı ihtimali.

Esved Sarıoğlu’na doğru bilgilerin verilmemiş olması kendisine karşı yapılan bir itibar suikastından başka bir şey olamaz.

Yok, eğer bilgileri doğru yerlere sorup öğrenemiyorsa, bilgileri dolaylı yoldan tahrif edilmiş şekilde alıyorsa ortada bir beceriksizlik söz konusudur.

Bu beceriksizlik hali itibar suikastından da beterdir.

Yazının başına dönecek olursak dalgakıranlar inşaatının Kamu Yatırım Sistemi içerisinde niçin yer almadığı gibi teknik bir soru Esved Sarıoğlu’nun cevaplayabileceği bir soru değildir.

AYGM 13. Bölge Müdürlüğünün cevap vermekten imtina ettiği bir soruyu Esved Sarıoğlu’nun cevap verebilme ihtimali sıfıra yakındır.

AYGM Bolu 13. Bölge Müdürlüğü verdiği cevapta geri kalan %25’lik kısmında serbest bırakılma ihtimalinin olduğunu belirtmiş, inşaatın ilerleyişine göre.

Esved Sarıoğlu yeni bir itibar suikastına gitmesine gönlüm el vermediği için edineceğim bilgileri paylaşmaya devam edeceğim.

Yerinde olsam ödeneğin %40 serbest bırakıldı diyen kişi ile hesaplaşırdım itibar suikastı yapanların başında kendisine bu eksik ve yanlış bilgileri veren kişinin geldiği de çok bellidir.

Dalgakıran inşaatlarının Kamu Yatırım Sistemi içerisinde niçin yer almadığını üşenmeyip bir kere daha CİMER üzerinden AYGM Bolu13.Bölge Müdürlüğüne soracağım. Bu yöntem doğru bilgi edinmek için Esved Sarıoğlu’na sormaktan daha garantili bir yöntem olarak duruyor.