• 16.04.2022 10:00

Akçakoca kamuoyunu çok ilgilendiren bu yazıya bir şeyin altını kalın bir çizgiyle çizerek başlamak istiyorum.
Siyasi partilerin ilçe teşkilatları dururken, Turizm Derneği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları dururken, Akçakoca Ticaret Odası ve Esnaf Odaları dururken elini taşın altına koymaya cesaret eden tek kuruluş Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi olmuştur.
Ve dalgakıranlar ve mahmuzlar inşaatı ile alakalı olarak yürütmeyi durdurma ve iptal davaları açmıştır.
Açmış ve ortalıkta damdazlak kalıvermiştir.
Yukarıda saydığımız/unuttuğumuz kuruluşlardan hiçbir destek açıklaması da gelmemiştir.
Hal böyle olunca da su ürünleri kooperatifi üzerinde büyük bir baskı oluşmuştur.
Baskıların ne olduğunu burada yazmak gereksiz çünkü baskılarında rüşvetler gibi bir yapısı vardır ve belgesi olmaz.
Ancak bu baskıların neler olduğunu sanırım herkes tahmin edebiliyordur.
Neticede de Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Bolu İdare Mahkemesine açtığı davayı geri çekmek zorunda kalmıştır.
Bu vebal Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifinin değil, bıkmadan usanmadan baskı yapanlarındır.
Tüm kamuoyunu ilgilendiren bir davanın geri çekilmesi için baskı yapanların nasıl bir vicdana sahip oldukları, daha doğrusu bir vicdana sahip olup olmadıkları sorusuyla karşı karşıya olduğumuz da unutulmaması gereken bir gerçek.
Mahkemenin kararından korkulduğu da asıl üzerinde durulması gereken gerçek.
Bu arada ülkemizin “Hukukun Üstünlüğü” endeksinde 2021 yılında 139 ülke arasında 117. Sırada yer aldığını da hatırlatmış olayım.
Dava geri çekildiğine göre dalgakıranlar ve mahmuzlar inşaatı ile yapacağı açıklamayı sürekli erteleyen Esved Sarıoğlu’nun bu mevzu ile alakalı olarak bir açıklama yapmasının tam zamanıdır, istenen gerçekleştiğine göre.
Bu proje sayesinde Akçakoca her alanda uçuşa geçeceğine göre. (!)
Partisi adına bu büyük fırsatı muhakkak ki kaçırmayacaktır.
Tabii ki Kamu Kayıt Sisteminde bulunamayan finans kaynaklarını da açıklayacaktır. Bu inşaatın bu yıl içerisinde bitmesi için gereken en az 50 milyon liranın kaynağını.
Kamu Kayıt Sisteminde Batı Karadeniz yol projesi için ayrılan 40 milyonun serbest bırakılmadan Kamu Kayıt Sisteminde 2022 yılı için finans ayrılmamış bu projeye hangi aciliyet için kaynak ayrıldığını da açıklayacaktır.
Tabii ki proje tanıtım dosyasında vaat tedbirlerin niçin alınmadığını da açıklamayı unutmayacaktır.
Artık tüm engeller kalktığına göre Akçakoca’yı uçuşa geçirecek bu proje için vakit kamuoyunu tüm detayları ile aydınlatma vaktidir.
Bununla birlikte Esved Sarıoğlu’nun böyle bir açıklamada bulunacağı kanaatinde değilim