• 27.11.2021 10:24

Cüneyt Yemenici cephesinde değişen bir şey yok. Aradan geçen 2,5 yılda hatalarından ders alamamış, kendini yenilememiş, belediye başkanlığını kaybetmesine sebep olan tavrı aynen devam ettirmekte çok kararlı gözüküyor.

Dalgakıranlarla alakalı yaptığı açıklama zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmanın, yani içi boş hamaset yapmaya devam edeceğinin kötü bir misali olmuş.

Balıkçı barınağını bir yat limanına çevirme iddiasını dile getiriyor ama 3. Mendirek inşası olmadan buranın bir yat limanı olmayacağının farkında bile değil.

Eğer çıktığı muazzam(!) yükseklikten aşağıya inip herhangi bir balıkçının fikrini almayı denese hemen öğrenir hâlbuki bir mendirek yapılmadan balıkçı barınağında yatların barınamayacağını.

Derdi doğruyu söylemek yerine sadece gelişmeleri tekrar tekrar çarpıtarak anlatmak.

Neymiş bu proje AKP’nin bir projesiymiş.

İptal ettirmek için Ankara yollarını eskittiği 3. Mendirek projesi kimin projesiydi? AKP zamanının projesi değil miydi?

3. mendirek projesine destek çıkan köylüsü Osman Çakır Vatan Partisi’nin mi milletvekiliydi?

Acaba diyorum AKP’nin Akçakoca’da yapmış olduklarını kendisinden önce ve sonra diye ikiye mi ayırıyor?

Asıl AKP projeleri benim zamanımda hayata geçirilenlerdir benden öncekiler “faso fiso”dur mu demek istiyor?

Mehmet Nazım Pazvant tarafından yapılacağı ifade edilen 2. Balıkçı barınağı projesinin aslında OSB için bir liman projesi olduğu açıklamasını da bilmiyormuş gibi yapıyor.

Mehmet Pazvant bu bilgiyi çok yakın arkadaşı olan Cüneyt Yemenici’den sakladı mı yani?

Böyle bir açıklamaya bırakın kargaları denizdeki balıklar bile güler.

3. mendirek inşasının iptalinin temel sebebi Ümran Borunun önüne balıkçı barınağı kisvesi altında liman yapılacak olması sebebiyledir.

Eğer 3. Mendirek yapılmış olsa, 2. Balıkçı barınağı projesi yani liman projesi için zemin hazırlanmazdı.

Aslında bu hikâye Fikret Albayrak ile başladı Cüneyt Yemenici ile devam etti.

Bu devamlılığı sağlayan ise her iki dönemde de, hatta günümüzde bile Kent Konseyini OSB yaptırma derneği çalıştıran kişiydi.

Bu OSB’de Akçakoca’yı sanayi çöplüğüne çevirecek  tehlikeli atıklar işleme OSB’si olmaya hızla gidiyor verilen tüm sözlere rağmen.

3. mendireğin iptal edilmesi fikrinin sahibi ne Cüneyt Yemenici’ydi ne de Fikret Albayrak.

Doğa, tarım ve işçi sevmez birinin, Akçakoca’yı boru fabrikalarının tahakkümüne sokma görevlendirmesiyle çalışan birinin dayatmalarına teslim oldular ve de her ikisi de seçimi kaybettiler. ( Üçüncüsü de aynı kaçınılmaz yolda.)

Cüneyt Yemenici Akçakoca halkını balık hafızalı var sayarak çarpıtarak anlattığı kendi hikâyesine belki de çaresizlikten (Kendini yenileyememiş olmakta bir çaresizliktir.) dört elle sarılmış gözüküyor.

En azından Fikret Albayrak bu mevzuda suskun kalmayı başarıyor, bir yüzleşme ve de hesaplaşmaya cesaret edemiyor olsa bile.

Cüneyt Yemenici siyasette tekrar ön almaya çalışıyor ama ön almaya çalışırken de aynı kişiyim hiç değişmedim demekten de vaz geçmiyor, seçimi kaybeden Cüneyt Yemenici yerli yerinde duruyor.

Cüneyt Yemenici’nin bu değişememe haline de en çok Akçakoca AKP içindeki rakiplerinin sevindiği de muhakkaktır.