• 12.08.2021 10:22
  • (192)

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 2. Maddesinin c fıkrası şöyle der:

c)Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak."

Ancak söz konusu birim bakanlığın Düzce İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olunca kararnamenin bu fıkrası hükümsüz kalıveriyor.

Akçakoca Belediyesinin atık su arıtma tesisinin hiçbir şekilde denetlenmediği aşikar. Eski Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici bu tesisin doğru düzgün çalıştırılmadığını ifade ediyor ancak Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün denetleme yapma ihtimali neredeyse sıfıra yakın.

Tesisin tam çalıştırılmadığını öğrenmek çok basit, tam kapasite ile harcadığı enerji miktarı ile 4/1 oranında çalıştırıldığı zamanki enerjisi sarfiyatını kıyaslamak bile yeterlidir.

Mamafih böyle bir denetleme yapmadıkları yapsalar bile açıklama yapmayı ya da Akçakoca Belediyesini uyarmayı umursamadıklarını söyleyebiliriz.

Akçakoca Belediyesini uyarmış olsalar bile belediyenin bu uyarmayı hiç ciddiye almadığını da söylemek gerekir.

Belki de İl Sağlık Müdürlüğünün test neticelerinde herhangi bir kirlilik çıkmasın diye Değirmenağzı ve Çınar Plajlarından almadıkları ve kirlilik değerlerinin normal çıkacağı bilinen yerlerden aldıkları numuneleri yeterli görmüşlerdir.

Diğer bir il müdürlüğünün verileri üzerinden yorulmadan gerekli denetlemeyi de yapmış sayarak büyük bir gönül ferahlığı içerisinde makamlarında oturuyor da olabilirler.

Aslında siyasetin ilgisini çekmeyen bu mevzular Düzce İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgisini niye çeksin değil mi?

Esved Sarıoğlu’nun, İsmail Pazvant’ın, Alkan Lokum’un, Gönül İşgören ve diğer siyasi partilerimizin ilçe başkanlarının ve de mahalli basınımızın mümtaz temsilcilerinin ilgisini çekmeyen atık su arıtma tesisinin niçin doğru düzgün çalıştırılmadığı mevzusu Düzce İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün alakasını neden çeksin ki?

Yüzlerce kişinin ishal olması, mide bulantısı ve kusma ile baş etmeye çalışıyor olması pek de mühim değerlendirilmiyor olsa gerektir, netice de iyileşiyor bu hastalar. (!)

İshal sebepli ölüm gerçekleşmeden pek harekete geçileceğe benzemiyor.

**

Genç yaşta kaybettiğimiz değerli kadın romancımız Sevgi Soysal’ın bir sözü geldi aklıma yazıyı bitirirken:

“Bizde Batı’da olan her şey var, ama sahteleri.”