• 25.06.2021 09:18
  • (196)

Mavi Bayrak almak büyük bir prestij ölçüsü.

Alınan Mavi Bayrak’ı kaybetmek ise kaybedenler sınıfına girmenin ölçüsü.

Akçakoca almış olduğu Mavi Bayraklardan birini kaybetmişti yakında diğerlerini de kaybederse kimse şaşırmasın.

Bu yazının muhatabı Akçakoca Belediyesi olduğu kadar da Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği üyelerinin bazıları farkında olabilirler ama Akçakoca kamuoyunun kesinlikle farkında olmadığı, farkında olunması için çaba sarf edilmeyen şey derneğin TÜRÇEV üyesi olmasıdır.

TÜRÇEV Mavi Bayrak vermeye yetkili olan kurumdur.

TÜRÇEV üyeliğine kuruluşundan sonra tüm Karadeniz boyunca kabul edilen kurumsal niteliği olan tek üye Akçakoca Turizm Tanıtma Derneğidir.

Bir yanıyla da tüm Karadeniz’in sorumluluğunu da yüklenmiş olmalıdır.

Ancak olan bitene bakıldığında Akçakoca’nın sorumluluğunu bile yüklediğini söylemek mümkün değildir.

Sel felaketi, covid19  salgını bunların hepsi geçerli mazeret elbette.

Ancak yüklenmiş oldukları TÜRÇEV üyeliğinin gereğini yapmak için de büyük bir fırsat olabilirdi covid19 salgını.

TÜRÇEV üyesi Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği şunu yapabilirdi mesela:

Mavi Bayrak Temsilcisi eğitimi alan kişilerin sayısının artırılması için belediye başkanını bilgilendirir ve ya da kamuoyu nezdinde baskı yapabilirdi.

Akçakoca’da Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi almış iki kişi var TÜRÇEV kayıtlarına göre. Biri Özkan Ünal bildiğim kadarı ile emekli olmuştu, olmadıysa da kızağa çekilmiş olmalı. Diğeri ise Fahri Çaylak, onu da Orhan Deresinin başındaki zabıta kabinin orada görebilirsiniz çünkü zabıta olarak görevli.

Covid19 salgını sebebiyle Mavi Bayrak temsilcisi eğitimi yapılmamış olabilir o zaman yapılacak iş eğitim görmüş olanlardan faydalanmak gerektiği açıktır.

TÜRÇEV tarafından covid19 salgını sırasında ya da öncesinde  bu eğitim verilmiş de belediyemiz tarafından kimsenin gönderilmemiş olmasının bir rezalet sayılacağının altını çizmek gerekir.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Mavi Bayrak kıstaslarının en mühimi olan deniz suyu temizliğinin kalitesi için takibatını sıkıştırabilir gereken tedbirlerinin alınması için uyarılar yapabilirdi.

Arıtma tesisinin enerji tasarrufu sebebiyle çalıştırılmadan tüm atık suların denize bırakılmasına karşı çıkabilirler ya da Çuhallı Deresinde Mavi Bayraklı plajın hemen yanında arıtma yapılmadan denize salınan atık suların hesabını sorabilirlerdi.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği TÜRÇEV üyeliğinin gereğini yapmak yerine Okan Yanmaz’ın tercihlerini onaylamayı kendisine görev bilmiş besbelli.

Bu görev bilmenin Akçakoca’nın lehine olduğunu söylemek ise maalesef imkânsızdır.