• 30.01.2021 00:00
  • (58)

 Afyonkarahisar’ın Yunan İşgalinden Kurtuluşu Üzerine Akçaşehir’den (Akçakoca) Türkiye Büyük Millet Meclisine Gönderilen Tebrik Telgrafı

“Ankara Milli Türk Ordusu Başkumandanlığı Huzuruna, Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine 28 Ağustos 1922 Afyonkarahisar’ının celadetkar ordumuz tarafından işgali her Türk kalbi gibi bizlere de derin sevinçler yarattı.

Ordumuzun zaferinin devam etmesi halkımızın yegâne emeli olur. Yaşasın o Hakk ordusu.

Akçaşehir Müdafaa-i Hukuk Reisi Namına Hayri, Belediye Reisi Lütfi, Eşraf ve Tüccardan Mehmet Arif, Ulemadan Hüdai.”

Kaynak: Milli Mücadele’de TBMM’ye çekilen telgraflar. Prof.Dr.Haluk Selvi-Doç.Dr. Bülent Cırık. TBMM Kültür ve Sanat Yayınları No:162

Kaynak: Milli Mücadele’de TBMM’ye çekilen telgraflar. Prof.Dr.Haluk Selvi-Doç.Dr. Bülent Cırık. TBMM Kültür ve Sanat Yayınları No:162