• 24.01.2021 00:00
  • (655)

 Orhangazi İlkokulunun restorasyonun bir yılan hikâyesine dönüşmesinde Akçakoca MHP’nin hiçbir hadiseyse müdahil olmak istememesinin etkisi yok mu?

Akçakoca MHP adeta Akçakoca mahallinde olan icraatlara itiraz ve eleştiri getirdikleri takdirde sanki Cumhur İttifakının dağılmasından birinci dereceden sorumlu olacaklarmış gibi bir düşünceden hareketle davrandıklarından olsa gerek hiçbir hadiseye müdahil olmak istemiyorlar.

Suskun kalmayı şiar edinmiş vaziyetteler.

Orhangazi İlkokulunun restorasyonu ile alakalı suskunlukları da bu vaziyete tam bir misal teşkil ediyor.

Aslında bu restorasyonun niçin bitmediği niçin yılan hikâyesine döndüğünü tahlil edebilecek en donanımlı kişilerden birisini bünyesinde bir kişi olarak bulunmasına rağmen.

Bu restorasyon Milli Eğitim Bakanlığının ve de dolayısı ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uhdesinde olan bir mevzu.

Milli Eğitimin Bakanlığının bütçesinden Orhangazi İlkokulunun restorasyonu için niçin kaynak aktarımının gerçekleşemediğini ve vaat edilen kaynak aktarımın niçin durdurulduğunu çözebilecek ve çözümleri önerebilecek bir kişi varsa o da Ergin Özensel’dir Akçakoca’da.

Ergin Özensel’in bu mevzuda en donanımlı kişilerden olduğunu kabul etmeyecek bir kişi çıkacağını sanmam, Akçakoca’da. Yıllarca bu mevzularla uğraşmıştır.

Bu yetkinlikte olan birisinden istifade edilmemesi elbette ki Akçakoca halkının dikkatini çekmektedir.

Hâlbuki MHP Programı bu müdahil olmaya cevaz vermektedir.

İdarenin yaptığı işlemlerde vatandaşın bilgi edinme hakkı, açık yönetim anlayışının temel unsurlarından biridir. Partimiz, idarenin eylem ve işlemlerinde birliğin sağlanmasını, keyfîliğin ve farklı uygulamaların önlenmesini ve vatandaşın bilgi edinme hakkının gereği gibi yerine getirilmesini gerekli görmektedir. (MHP Programı sayfa 26-27)

Hatta MHP programı bir adım daha ileri giderek hesap sorma anlayışının nasıl bir çerçevede gerçekleşeceğini de anlatmaktadır.

Hesap verme anlayışı çerçevesinde idarenin, yapamadıklarına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmesi, vatandaşın devlete güveninin tesisi açısından önemli görmekteyiz. Kamuoyunun, alınan kararlar ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi yoluyla güven ortamının oluşmasının temin edilebileceğine inanmaktayız. (MHP Programı sayfa 43)

Ve hatta MHP Programının Kentleşme, Konut ve Afet başlıklı bölümünde restorasyona niçin sahip çıkılması ile alakalı bir bölüm bile var.

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaşatılması, kentlilik kültürünün oluşturulması kentleşme politikamızın esasıdır. (MHP Programı sayfa115)

Orhangazi İlkokulunun tarihi ve kültürel bir varlık olduğuna ve yaşatılması gerektiğine en azından kamuoyu önünde itiraz edecek bir MHP’li çıkar mı Akçakoca’da.

En azından kamuoyu önünde diyorum çünkü her yeri beton bloklar dikilecek parseller olarak görme alışkanlığı Akçakoca MHP’ye ölümcül bir şekilde sirayet etmiş vaziyette. Orhangazi İlkokulunun bahçesi de bu potansiyeli fazlasıyla taşıyor.

Akçakoca MHP bünyesine sirayet eden bu ölümcüllükten kurtulabilmek için harekete geçebilir mi?

Olan bitene bakılacak olursa çok az bir ihtimal olarak duruyor.

Bu çok az ihtimalin gerçekleşebilmesi için de Orhangazi İlkokulunun yılan hikâyesine dönen restorasyonunu hakkında kamuoyu önünde konuşmaya başlamak ve hesap sorabilmek iyi bir başlangıç olacaktır.