• 2.01.2020 00:00
  • (4211)

“Devletin malı devlete geçecek/geçti” buyurmuş Osman Çakır, Cumayeri’nde yapılan keşif sırasında.

Hâlbuki yapılan keşifin amacı Göktepe Köyü tüzel kişiliğine ait arazinin Şeyh Şecaatin Vakfına geçişinin durdurulmasına yönelik.

Yani Osman Çakır’a göre Şeyh Şecaatin Vakfı devlet oluyor, ki böyle değil, böyle olmadığını bilmiyor olabilir mi?

Vakıflar iki amaçla kurulmuştur Osmanlı’da birincisi gerçekten vakıf senedinde yazılan hayır işlerini yapmak için diğeri ise devletin mülkiyete el koyma hakkına direnebilmek, mülkiyeti vakıflar üzerinden gelecek nesillere intikal ettirebilmek için.

Ve bu vakıflar Osmanlı’da Tanzimat’ın bir neticesi olarak Evkaf nezaretine bağlanmıştı. Günümüzde Evkaf Nezaretinin görevine ise Vakıflar Genel Müdürlüğünü sürdürüyor.

Bu tapulu arsanız, eviniz gibi mülklerinizden dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı olmak gibi bir vaziyeti ihtiva ediyor.

Yani Cumayeri mesire alanın devlete geçmesi gibi bir şey söz konusu değil.

Peki, Osman Çakır niçin böyle buyurmuş?

“Devlet benim.” demişti Güneş Kral olarak da tanımlanan Fransa Kralı 14. Loui mutlak monarşinin mühim bir temsilcisi olarak.

Her ne kadar günümüzde mutlak monarşiden söz edilemez olsa devletin sahipliği noktasında ki benzer bakışını yansıtmış Osman Çakır.

“Devlet bizden olanlar.”dır demiş kendi dünya bakışı çerçevesinde. Bizden olmayan bize karşı çıkanlar devlet değildir demiş.

Göktepe Köyü Tüzel Kişiliği ile Şeyh Şecaattin vakfı arasında devlet açısından bir fark olmaması gerekirken Osman Çakır bu farkı yaratıvermiş.

**

Osman Çakır okumuş mudur bilmem ama muhafazakâr düşünce dünyasının çok okunan romancısı Bahaeddin Özkişi’nin “Köse Kadı” ve Uçtaki Adam roman romanlarında ders çıkarması gereken bir tema vardır.

Koca Sinan Paşa ve oğlu Muhannes Mehmet Paşa de Padişahtan sonra devlette iktidar sahibi olmalarına zenginliklerine zenginlik katmalarına rağmen devletin asıl sahibi olarak değerlendirilmezler.

Birkaç defa sadrazam olan Koca Sinan Paşa zenginliğine, iktidarına ve iktidarının gücüne rağmen devletin sahibi değil bozulmanın ve çöküşün başlangıcı sayılır Özkişi’ye göre.

Çünkü iktidar gücünden kaynaklı kibir içerisinde olanlar devletin sahibi değildir. Bir lokma bir hırka anlayışı ile yaşayanlar devletin sahibi olurken Koca Sinan Paşa’yı devletin sahiplerinden saymaz Özkişi.

“Devletin malı devlete geçti” demek de Koca Sinan Paşa ile aynı kategoride olmak demektir.

Bir dönem milletvekilliği yapmak Koca Sinan Paşa gibi davranmak için yeterli gelmiş bes belli.