• 27.04.2020 00:00
  • (611)

 Ekmek/pide fiyatları nasıl belirleniyor?

Önce üyelerinin hangi üyelerden oluşacağını yönetmeliklere göre belli olan bir komisyon kuruluyor.

Bu komisyonda Düzce Belediyesinin, Düzce Ticaret İl Müdürlüğünün, Düzce İl Tarım Müdürlüğünün, Düzce Ticaret Odasının  ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odasının  temsilcisi bulunuyor.

Bu komisyon bir fiyat belirledikten sonra Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonun ve Ticaret Bakanlığının görüşüne sunulduktan sonra ilgili birlikçe açıklanıyor.

Bu birlikte Düzce’de Esnaf ve Sanatkârlar Odası, başkanı da Mustafa Kayıkçı.

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde il ve ilçe tarifeleri birlikte belirleniyor. Ancak 7 Ağustos 2019 Ticaret Bakanlığınca yayınlanan bir tebliğe göre fiyatı belirlenecek ilçeler için komisyonda ilçe belediyesinin bir temsilcisinin bulunması gerekiyor.

Akçakoca Belediyesinin bir temsilcisi olmadan ekmek/pide için bir fiyat belirlenmesi mümkün değil bu tebliğe göre.

Eğer Akçakoca Belediyesinden bir temsilci katılmadıysa fiyat belirleme komisyonuna şekil yönünden bu tarife geçerli olamaz.

Eğer bu şekil yönünden noksanlık varsa Okan Yanmaz tarife komisyonun yeniden toplanması ve fiyatların yeniden oluşturulmasını isteme hakkına sahiptir.

Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere.

Akçakoca Belediyesinin bu komisyondaki temsilcisi kim?

Bu temsilcinin belirlenen fiyata itirazı olmuş mu?

Bu temsilci fiyat belirlemesi öncesi belediye başkanı Okan Yanmaz’ı bilgilendirmiş ya da fikir alışverişinde bulunmamıştır?

Diyelim ki, bu komisyondaki Akçakoca Belediyesinin temsilcisi her kim ise (İsminin açıklanmasında fayda vardır) belediye başkanını hiçbir şekilde bilgilendirmedi, benim görevim sadece tarifeye imza atmak dedi, bu tavır Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı açıklanan fahiş pide fiyatları açıklanmasının sorumluluğundan kurtarır mı?

Elbette ki kurtaramaz.

Tabi ki Okan Yanmaz tüm bu fiyatlandırma çalışmalarından haberi varsa siyasi olarak birinci seviyede sorumludur.

Rutin bir görevlendirme diye komisyona gönderilmiş üyenin yaptıklarından siyasi olarak sorumludur.

**

Bu fiyat belirleme komisyonlarının  yeni Cumhurbaşkanlığı sitemine göre yapıldığı çok açık.

Fahiş fiyatların belirlenmesindeki üyelerin biri hariç Düzce’den, ilçemizde direkt olarak hesap sorabileceğim bir tek belediye var. Belediyenin bir temsilcisinin de itiraz edebilmekten başka bir hükmü yok aslında.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nedim İşgören’in bir yetkisi yok yapabileceği Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına baskı yapıp belirlenen fiyat hakkında olumsuz görüş verilmesini istemek olabilir.

Bu isteğinin Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kayıkçı’nın isteğinin karşısında bir hükmü olacağını sanmıyorum. Böyle bir isteğinin olup olmadığını bilemiyoruz tabii ki.

Cumhurbaşkanlığı sistemi öncesi olan yetkiler artık Nedim İşgören’de yok, fiyatları açıklayan kişi olarak hedef tahtasına konulması ise kaçınılmazdır. Seneye ders alıp fiyat açıklamasında bulunmaz sanırım.

Valilik adına komisyonda yer alan İl Tarım ve Ticaret Müdürlükleri temsilcileri kimler onlarda açıklamıyor, ön tarafta sadece STK’ların temsilcileri var.

Dolayısı ile bu fiyatların açıklanmasından Düzce Valiliği de sorumludur.

Siyasi olarak ise öncelikle AKP İl Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve AKP Akçakoca İlçe Başkanı Esved Sarıoğlu’da sorumludur. Daha sonra da tepki vermeyen diğer siyasi parti il ve ilçe başkanları.

Eğer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ve Ticaret Bakanlığı da ise bu fiyatlara olumlu görüş bildirdiyse sorumludur.

Bu iki birim İstanbul’da ki belirlenen tarifelere de görüş bildirmektedir, arada ki korkunç fiyat farklarını tespit ederek olumsuz görüş vermesi kaçınılmazdır.

Bu görüşlerinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu bilmek Düzce ve Akçakoca kamuoyunun hakkıdır.

**

Ramazan ayından hemen sonra ekmek fiyatlarına zam yapılma talebi geleceği muhakkaktır.

Bu komisyonda kimlerin yer alacağı en azından Akçakoca Belediyesinin temsilcisinin kim olduğunu ve yaklaşımının ne olacağını bilmek Akçakoca halkının hakkıdır.

Ekmek fiyatlarının nasıl belirleneceği açık ve net bir şekilde tarif edilmiş ancak ortalık yerde bir şeffaflık yoktur.

Şeffaflık vazgeçilmez olmalıdır.