• 19.03.2020 00:00
  • (966)

 Akçakoca Kızılay Huzurevinin sakinleri niçin Kartal Huzurevine taşınacak?

Sebebi çok belliymiş, ama herkes atlamış, ya da bilenler paylaşmak istememişler.
Çünkü Kızılay Holdingleşmiş.
30.11.2018 tarih 115870 sicil numarası Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No:28 Beyoğlu adresi gösterilerek Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi kurulmuştur.
Yatırım Holding’in kurulduğu adres MÜSİAD’e aittir ve 110.000 TL kira ödenmektedir.
6000’nin üzerinde gayrimenkulü bulunan Kızılay’ın kira ödemesine şaşırdınız mı?
Kızılay Akçakoca Huzurevinin yıkılacağı ve taşınacağı haberleri ne zaman mahalli basınımızda yer almaya başladı
2019’un Kasım ayı sonlarında.
Bu tarihten iki ay kadar önce Eylül ayında Kızılay’ın tüm gayrimenkulleri ve işletmeleri Kızılay Yatırım Holding bünyesinde kurulan şirketlere devredilmiş.
Şirketin gayesi kar olunca Kızılay Akçakoca Huzurevinin yıkılması ve taşınması kararı Eylül 2019’dan sonra çıkmış olmalı.
Kurulan şirketler Kızılay Yönetim Kuruluna haber bile vermeden veya izin almadan karar alınabilecekleri de garanti altına alınmış.
İşte bu garanti sebebiyle Akçakoca’da huzurevinin verimli ve karlı olmayacağı dolayısı ile yıkılmasına ve taşınmasına karar verilmiş olmalıdır.
Bu kararla ile ilgili kurulmuş olan şirketin yönetim kurulu kararı kamuoyu ile paylaşılmadığı için bu kararın gerekçelerini tam olarak öğrenebilmekten de mahrumuz.
Bu kararı alan Kızılay şirketin yönetim kurulu üyelerini belirleme hakkı Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a verildiği ve kendisi Kızılay adına kurulan bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi olduğuna göre bu karardan birinci olarak sorumludur.
Kızılay’dan gayet yüksek bir maaş alan Kerem Kınık bu şirketlerin hepsinden huzur hakkı alıyor yeni yapılanma gereği.
Her ne kadar huzurevinin yıkılması ve taşınması kararı dolayası ile huzur hakkı alacak olunması garip gelebilir ama işin aslı böyle.
Akçakoca Kızılay Huzurevinin taşınacağı ve yıkılacağı haberinden sonra kamuoyu baskısı neticesinde huzurevinin yıkılarak yeniden aynı yerde yapılacağı söylendi.
Ve hatta Akçakoca AKP İlçe Başkanı Esved Sarıoğlu huzurevi yıkıldıktan ve yeniden açılacak sürede sakinlerinin Akçakoca’da ağırlanacağını kamuoyuna müjdeledi.
Ve de kendi kendine attığı bu çalımla da yere düştü, golü kalesinde gördü.
Huzurevi sakinleri bina yeniden yapılana kadar Kartal huzurevine gönderilmesi karar aldı.
Kamuoyunun ve siyasetin baskısı huzurevinin taşınmasını engelledi ama sakinler i için Akçakoca’da yeni mekân bulunmasına yetmedi.
Bulunan mekânların hepsinin elden geçirilmesi ve ek masraflar yapılması gerekliydi.
Holdingleşen Kızılay piyasa ve rekabet anlayışından taviz vermek istememişti anlaşıldığı kadarıyla. 2 yıllık bir süre için tadilata para harcamak istememişler belli ki Kızılay sağlık şirketinin yetkilileri.
Belki de belediye başkanı Okan Yanmaz bu vaziyeti gördüğü/bilgilendiği için huzurevi sakinlerinin Akçakoca’da kalması yapılan mücadeleye yeteri kadar destek vermedi.
**
Akçakoca Kızılay Huzurevi de, Kızılay Holding’in sağlık şirketine bağlanmış olmalıdır.
Çünkü bu yönde ne Kızılay’dan ne Kızılay Akçakoca Şubesinden ne de AKP İlçe Teşkilatından yapılan bir bilgilendirme yok, iğne ile kuyu kazar gibi bilgi toplayıp tahminde bulunabiliyoruz ancak.
Esved Sarıoğlu’nun açıklama yapmamasını anlamak mümkün ne de olsa atmaya çalıştığı çalımdan sonra golü kalesinde gören o.
Hiç olmazsa Düzce Valiliğinden ya da Akçakoca Kaymakamlığından resmi bir açıklama gelebilseydi, ancak böyle bir açıklama da yok.
**
Akçakoca Huzurevinin Kızılay’ın sağlık şirketine bağlanmasından sonra neler olacak?
Kızılay Akçakoca şubesinin Huzurevi üzerinde hiçbir baskısı ve etkisi olmayacak.
Rekabet gücünü yükseltmek için daha düşük maliyetli personel çalışması yönünde adım atılacağı için işten çıkarmalar gerçekleşecek, emekliliği gelenler emekli olmaya teşvik edilebilecekler.
“Bağışlarım evimi, emekli maaşımla da gül gibi geçinirim” dönemi de sona erebilecek.
Piyasa ve rekabet şartları gereği bir ev bağışlamak yetmeyebilecek, 2 ya da daha fazla ev gerekebilecek.
Netice de Kızılay Sağlık Şirketi kar amaçlı bir kuruluş olarak çalışacak.
Bu vaziyeti kuruluş amaçlarına da sirkatlerini söyler gibi şöyle yazmışlar:
“Daha verimli, rasyonel ve karlı, günün gereklerine uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve şirket ile bağlı şirketlere rekabet gücü ve şartları yaratacak şekilde yönlendirilmelerini ve yönetilmelerini sağlamaktır.”
**
Kızılay’a maddi ya bağış yapacak kişiler bu değişimden sonra, bağışlarını yapmadan durup bir daha düşünmeyecekler mi?
Her kurumu illaki kapitalizmin standartlarına uydurup berbat etmek gibi bir mecburiyet mi var?