• 17.10.2019 00:00
  • (304)

 Mahalli idarelerin en temel ayırt edici özeliklerinden biride hizmet alanı içerisinde “mahalli müşterek ihtiyaçlara” karşılamak üzere kurulmuş olmalarıdır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlar kavramanın sınırları öyle kolay çizilmiyor.

Mahalli müşterek ihtiyaçlar kavramı umumiyetle kanunlarla sınırlandırılmıştır.

Bir belediyenin kendi sınırları içerisinde, en fazla mücavir alanları kapsayacak şekilde hizmet vermek istemesi gibi.

Eğer bu yaklaşıma bakacak olursak belediyelerin köylere hizmet vermesi mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında olmasına gerek yoktur.

Mesela belediye sınırları, hatta mücavir alanda bile olmayan bir turistik sahilin çöpünü almak müşterek mahalli ihtiyaçlar içerisinde değerlendirmemek gerekir, hatta kanunları dar bir yorumla yorumlayarak suç de sayabiliriz.

Öte yandan “büyükşehir” belediyesi ilan edilen yerlerde köylere hizmet götürmek belediyelerin görevleri arasında sayılmaktadır. Bu aşamada köy ve belde belediyelerinin etkinliğinin azaltılması gibi bir amaç da bulunmaktadır.

Burada hedefin köylerin ve belde belediyelerinin mali kaynaklarının bölünerek israf uğradıkları kaynakları daha verimli kullanmak olduğu iddia edilmektedir.

Akçakoca ve köyleri büyükşehir belediyesi ilan edilmediği için bu vaziyeti nasıl değerlendirmek gerekir?

Akçakoca Belediyesinin hizmet alanı en azından bakış açısı itibarıyla köyleri de kapsamalı mıdır?

30 büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırıldığına ve büyükşehir sayısının her geçen gün arttığına bakacak olursak belediyelerin hizmet alanının en azından düşünce ve planlama düzeyinde köyleri de kapsaması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi ilan edilmeyen illerde büyükşehir belediyeleri ile aynı çerçevede olması için sık sık gündeme getirilmesine rağmen çıkarılmayan “bütünşehir” kanunun temel hedefinin köylerinde belediyelerin hizmet alanı içerisinde yer almasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bakış açısı AKP’nin bakış açısı dolayısı ile de Cumhur İttifakındaki ortağı MHP’nin de bakış ortağı olduğunu varsayabiliriz. En azından MHP’nin bu bakış açısına net bir itirazı olmamıştır.

Bu sebeple Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın en azından planlama düzeyi içerisinde bu düsturu uyması tabi olacaktır.

Akçakoca belediyesinin köyleri de hizmet kapsamına alması gerektiğine “mahalli müşterek ihtiyaçlar” kavramından yola çıkarak gelmiştik.

 

Akçakoca’nın köyleri ile birlikte en mühim, en acil çözüm bekleyen mahalli müşterek ihtiyacı nedir?

Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile mücadele değil midir?

Ekonomisi her geçen gün geri giden zamanın en zengin 2. ilçesinin Amerikan beyaz kelebeği ile yeterli mücadele yapılmadığı takdirde; zengin bir ilçe olmaktan çıkarak daha da fakirleşeceği ortada değil midir?

Merkezi idarenin Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele etmesi gereken birimleri olan il ve ilçe tarım müdürlüklerinin bu mücadeleyi üstlenmeyecekleri, üstlenseler bile beceremeyecekleri ayan beyan ortadadır.

İl ve ilçe tarım müdürlükleri bu görevlerini beceremiyorlar diye amiyane tabirle ikiseksen yatıp bu zararlıya mağlup mu olacağız?

Akçakoca’da siyaseti devletlilerden himaye koparmak anlayışı üzerinden devam ettirmeye çalışmak inadına teslim olup değişim gerçekleştiremezsek de Amerikan beyaz kelebeğine karşı mağlubiyet kaçınılmaz gözüküyor.

Bu değişimin başlangıç adresi de daha önce de ifade ettiğim gibi Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz olmalıdır.

Büyük fark atarak belediye başkanı olmuştur, büyük fark atmasına destek veren seçmenlerinin seçmenlerin çoğunun köyleriyle sıkı bağları vardır ve bu seçmenler Amerikan beyaz kelebeği ile topyekûn mücadele beklentisi içerisindedirler.

İktidarın idare hukukundaki tercih ettiği yön de Okan Yanmaz’ın bu görevi yüklenmesine cevaz vermektedir. Anlatmaya çalıştığım mevzu budur.

Bu görev bana düşmez dememelidir.

Elini taşın altına koymadığı, bu görev bana düşmez dediği takdirde üste 2 dönem belediye başkanlığı yapan 2. belediye başkanı olma fırsatını da kaçırmış olacaktır.

Bir kere daha Amerikan beyaz kelebeği ile topyekûn mücadeleyi geç kalmadan başlatmak için Okan Yanmaz’ı direksiyon başına geçmeye davet ediyorum.