• 10.10.2019 00:00
  • (606)

 Düzce İl Tarım Müdürlüğünün gündeminde kesinlikle şeffaf olmak gibi bir düstur yok.

Gizli ve nitelikli olamayan bir evrakın kamuoyu ile paylaşılmasında ne gibi bir mahzur olabilir ki?

Yapılan işin sağlıklı ve adaletli olmasına güvenmiyorsanız gizli ve nitelikli olmayan bir evrakı paylaşmakta beis yoktur.

Ama yaptığınız işin sağlıklı ve adaletli olduğuna inanmıyorsanız evrakı paylaşmaktan çekinmek kaçınılmaz olur.

Düzce İl Tarım Müdürlüğü sel felaketinden zarar görenlerin kimler olduğu ve ne kadar yardım aldıklarını kamuoyu ile paylaşamamakta ki mahzur bu olsa gerektir.

Tekrar altını çizerek söylüyorum evrak gizli ve nitelikli değil basına verilmesinde herhangi bir engel yok.

Kıyıdan köşeden topladığımız bilgilerle yazımıza devam etmekten başka çare de yok.

Akçakoca’da 2585 selzedenin Ziraat Bankası hesaplarına 4.222.000 TL yatırılmış. Ortalama kişi başına 1633 TL gibi bir tutar.

Ortalamaya bakılacak olursa kimsenin yarasına merhem olmayacak bir tutar bu tutar.

Toplam zarar tutarı eksper raporlarına göre 45.000.000 TL olarak tespit edilmişti kenardan köşeden öğrendiklerimize göre.

Yani toplam zararın %8.5 kadarı ödenmiş halde.

Şimdi bu %8,5 tutarı başarısını nasıl dağıtacağımız ile ilgili bir hesap yapalım.

Binali Yıldırım eski başbakan olarak %2,5 lik aslan payını alsa.

Sel bölgesine ilk gelen bakan olan Murat Kurum %2 lik kısmının temininde katkıda bulunmuş olsa.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya %2 lik pay vermek bir mecburiyet.

Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na da bu başarıdan %2 vermek kadın bakan olduğu için pozitif ayrımcılığın bir zarureti.

Başka bakanlar da gelmiş olabilirler ama dağıtacak pay kalmadı.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir her bakanla fotoğraf çektirmişti ama bu yüzdelik hesaptan ona verilecek bir oran kalmadı.

Ayşe Keşir’e pay çıkarmak için bakanların yüzdelik oranlar bir küsürlere ya da birin altındaki oranlara da düşürmek biraz ayıp olurdu.

Dağıtılan paraların ortalaması selden zarar gören kişi başına 1633 TL ama 25.000 TL alan da var 25 TL alanda.

Arada bu kadar büyük olunca da şaibe alır başını yürür gider, birde listeler basına verilmezse çığ gibi büyür bu şaibeler.

Bu şaibenin altında ilk kalacak kişiler ise muhtarlar. Şimdiden muhtarların yakınlarını kayırdı şaibesi hızla yayılmaya başladı.

Eğer listeler makulse ve yayınlanırsa bu şaibelerde ortadan kalkar.

Her zaman işbirliği yapılması gereken muhtarları zan altında bırakmakta da neyin nesi ki?

İkinci olarak zan altında bırakılan ise zarar tespit tutanağını hazırlayan eksperler, onlarda zan altında.

Bir müdürlük kendi elemanlarını nasıl zan altında bırakabilir ki?

Şöyle bırakabilir.

Eksper raporları ile ödenen zarar ziyan rakamları arasında tutarsızlık varsa zan altında bırakmak kaçınılmaz oluverir.

Umalım ki böyle şeyler olmamış olsun.

Listelerin yayınlanmasını ise geçmiş tecrübelerime bakarak beklemiyorum.

Düzce İl tarım Müdürlüğünün beni yanıltabilmesini ise çok sevinirim.

**

Şehir merkezinde pazarlıkla bir noktaya indirilen zarar beyanlarının %12'si selzedelerin hesabına yatırılmıştı. Köylerde ise bu oran %8,5 oldu.

Bu oranların nasıl gerçekleştiğini anlatmak sel sonrası her bakan ile fotoğraf çektiren Düzce milletvekili Ayşe Keşir‘e düşerdi ancak böyle gelişmelerde Ayşe Keşir'in ortalıkta hiç görülmediğini herkes biliyor.

Bu sebeple bu açıklama AKP Akçakoca İlçe Başkanı Esved Sarıoğlu’na düşüyor.

Soruyu tekrar soralım:

Merkezde tutanaklara göre %12 olarak belirlenen yardım oranı köylere gidince niçin %8,5’e düşüyor.