•  
  • (312)

 Son günlerde Akçakoca içindeki trafik keşmekeşi her geçen gün artıyor sanal âlemde ve mahalli gazetelerde bu keşmekeş öne çıkan haber olmaya devam ediyor.

Belediyenin bu işte sorumluluğu ve yetkisi var mı?

Sık sık herkesin birbirine sorduğu soru bu.

Gelin yönetmeliklerde trafik keşmekeşinde belediyenin sorumluluğu ve bu sorumluluktan kaynaklanan yetkisi var mı ona bakalım.

Resmi Gazetenin 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 tarihli sayısında yayınlanan “Zabıta Yönetmeliği”nin zabıtanın yetki ve görevlerini belirleyen 10. Maddesinin “ç” maddesi bu görev ve yetkileri net bir şekilde tanımlamıştır.

“1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.”

Görüldüğü üzere Akçakoca Belediyesinin zabıta teşkilatının görevleri çok net ve açık.

Zabıta teşkilatı şehir trafiğinin düzgün akması keşmekeşin olmaması için ne yapıyor?

Hep biliyoruz ki bunun cevabı kocaman bir hiç.

Peki, niçin böyle?

Belediye başkanı Okan Yanmaz bu mevzuya eğilmesini, mevzuya vakıf olmasını ve talimatlar vermesini bekliyor zabıta teşkilatı.

Mümkünse de talimat filan istemiyorlar aslında, verilen her talimat yeni sorumluluklar ve sıkıntılar demek.

Yeni sorumlulukların ardında belediye başkanlarının durmadığı için defalarca mahcup olma tecrübesi de var zabıta teşkilatının.

Üç dönem belediye başkanlığına aday olduktan sonra belediye başkanı olup üçüncüsünde belediye başkanı olan Okan Yanmaz’ın Akçakoca trafiği için yaklaşımları olması ve bunu hayata geçirmesi herkesin beklentisi iken böyle bir şey olmadı.

Açık açık söylemek gerekirse trafik keşmekeşi daha da arttı.

Zabıta teşkilatı Okan Yanmaz’dan bir talimat almadığı için de hiçbir şey yapmıyor.

Alışkanlıkları belediye başkanlarının kesin talimatları üzerine harekete geçmek çünkü.

Çözüm ne mi?

Okan Yanmaz’ın bu mevzuya eğilmesi ve aldığı kararların arkasında taviz vermeden durabilmesi.

Durabilir mi?

Çok zor.

Mesela MHP ilçe teşkilatının bir üyesinin ya da bir ağır abinin otomobiline ceza kesildiğinde bu ceza tahakkuk ettirilir mi?

Bir telefon bu cezanın tahakkukunu önler, bunu hep biliyoruz.

Hatta bu cezaları iptal ettirmek gibi kesin başarıları vardır bu telefonların.

Bu istekler açısından bakıldığında Okan Yanmaz’dan trafik keşmekeşi için radikal kararlar almasını istemek beyhude bir umut olacaktır.

Hal böyle olmasa çoktan bu tedbirler hayata geçirilirdi.

Her geçen gün artan trafik keşmekeşine karşı sinirlerinizi aldırmak daha umut verici bir gelişme olacaktır.

Ya da en iyisi mümkün olduğunca hayatınızı yaya olarak planlamaya çalışın, bunu başarabilirseniz büyük rahatlığa kavuşacağınıza garanti verebilirim