• 6.08.2019 00:00
  • (359)

  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından, denetim ve kontrol hizmetleri yürütülür.

Resmi kontroller uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve mesleki gizlilik ilkelerine uygun olarak risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir.

İzleme, gözetim, doğrulama, tetkik, denetim, numune almave analiz gibi uygulamalar da bu kontrol yetkisinin içindedir.

Gıda zehirlenmesi gibi acil sağlık riski taşıyan durumlarda, yapılan çalışma sonuçlarından Valilikler, Kaymakamlıklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığının ilgili İl Müdürlüklerini acilen bilgilendirmek ve Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek ilçe tarım müdürlüğünün yetkisindedir.

**

İlçe Tarım Müdürlüğünün gıda denetim yetkilerini acilen kullanmasına ihtiyacımız var.

Belli ki Akçakoca Zabıta Müdürlüğü bu yetkilerini kullanmayacak.

Niye kullanmayacak?

Siyaset gereği daha doğrusu belediye başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı gereği.

Ben müdahil olmak istemiyorum, İlçe Tarım Müdürlüğü müdahil olsun tavrı gereği.

Ancak unutulmaması gereken de bu yazın kışı var; zabıtalar panayırdan sonra gıda denetim yetkilerini nasıl kullanacaklar?

Akçakocalı esnaf negatif ayrımcılığa tabi tutulmuş olmayacak mı?

Neresinden bakarsanız bakın bu işin iler tutar tarafı yok.

**

Bu denetimsizlikten rahatsız olanlar Alo 174 hattına şikâyette bulunabilirler.

Bu hattın kuruluş amaçlarından biri de tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapmasını sağlamakmış.

Bu şikâyetler sayesinde İlçe Tarım Müdürlüğünün müdahilliği çabucak gelişebilir.

En azından test etmiş oluruz Alo 174 hattını.