• 8.02.2019 00:00
  • (438)

 YEMENİCİ’NİN FAALİYET RAPORU KABUL EDİLMEDİ, NE OLACAK ŞİMDİ?

“Faaliyet Raporu” ve “Denetim Kurulu Raporu” farklı şeylerdir ancak Akçakoca Belediye Meclisinde oylama yapıldığına göre MHP’li ve CHP’li üyelerce kabul edilmeyen rapor “Faaliyet Raporu” olmalıdır.

Çünkü Denetim Kurulu Raporu için kabulü ya da reddi yönünde bir oylama yapılamaz.

“Faaliyet Raporu” belli ki Cüneyt Yemenici tarafından hazırlanmıştır.

Kabul edilmeyince ne olur?

 Cüneyt Yemenici haklı bir şey olmaz.

Faaliyet raporunun onaylanmasının hukuki bir netice verebilmesi içi en az 12 ret oyu çıkması gerekirdi. Ancak 11 ret oyu çıktı.

12-4 olması gerekirken 11-5 gibi bir netice bu oylamanın kaymakam tarafından valiye vali tarafından da Danıştay’a bildirilmesini engelliyor.

Yani “Faaliyet Raporu” kabul edilmiş sayılıyor.

Adil mi değil mi tartışmasını bir kenara bırakmak gerekiyor çünkü hukuk böyle diyor.

Bu faaliyet raporunun kabul edilmemesinin neticesi kamuoyuna mesaj vermekle sınırlı kalmıştır.

**

Denetim Kurulu Raporunun ’da 31 Mart tarihine kadar meclise sunulması gerekiyordu.

Denetim Kurulu raporu üzerinde bir oylama yapılmıyor ancak belediye başkanı bu raporda suç gördüğü unsurlar olursa İçişleri Bakanlığına bildirebiliyor.

Bu raporun geçmiş dönemde belirlenen meclis üyelerince hazırlandığı da unutulmamalı.

**

Faaliyet Raporunun kabul edilmemesi hukuken geçersiz olduğuna göre Yemenici dönemi ile ilgili hesap sorulamaz mı?

Elbette sorulabilir çünkü belediye meclisinin bilgi edinme ve denetleme yöntemi sadece faaliyet raporları ile sınırlı değildir.

Asıl hesaplaşma Mayıs ayındaki belediye meclisi toplantısında olacaktır.

Mayıs ayı belediye meclisi toplantısında KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ yapılır.

-Kesin hesap meclis tarafından bütçe ile verilen ödeneklerin yerinde kullanılıp, kullanılmadığını ve ödenek üstü harcama yapılıp yapılmadığını gösteren belgedir.

-Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

-Kesin hesap meclisçe görüşülür ve kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır.

-Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir.

 -Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın reddedilmesi halinde, durum üst yönetici tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununa göre değerlendirmek üzere İçişleri Bakanlığa bildirilir.

**

Bir daha ki belediye meclisi toplantısı ise Mayıs ayının ilk Çarşambasında.

Bilgi ve belge toplamak için yeterli bir süre bu süre.

**

Daha önce bir şey yapılamaz mıydı sorusu akla gelebilir.

Vardı, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici hakkında “Gensoru Önergesi” verilebilirdi. Bunun için meclis üyelerinin 3/1’nin imza vermesi gerekirdi.

Bunun için de MHP ile CHP’nin iş birliği yapması gerekirdi.

Ancak geçmiş dönem meclis üyelerinin yapısına bakıldığında böyle bir şey beklemek eşyanın tabiatına aykırı olur.

**

Kamuoyuna doğru bilgi aktarmak adına yapılacak iş “Genel Görüşme” talebinde bulunmaktır.

Genel Görüşme talebi meclis üyelerinin 3/1 çoğunluğu ile gerçekleşebiliyor.

Genel görüşmede bir kabul ya da ret kararı çıkmıyor ancak kamuoyunu bilgilendirmek adına gereklidir.

Ayrıca Cüneyt Yemenici’nin tercihleri ile belirlendiği söylenen meclis üyeleri Yemenici adına savunma da yapabilirler.

Bu sebeple Cüneyt Yemenici bile “Genel Görüşme” yapılmasını isteyebilir.

**

Şeffaflık yönünde atılan bu adım umarım ki geçmiş dönemle sınırlı kalmaz.