• 12.10.2018 00:00
  • (893)

Akçakoca Palamut Briç turnuvasında yaşananlar ve sonrası bu turnuvayı ve Akçakoca’nın adını kötüye çıkarmaya devam ediyor.

Bir açıklama yapmışlar ama yapmasalar daha iyiymiş. Açıklama ilçe kamuoyuna ve federasyona yönelik çünkü. Briç kamuoyunu şimdilik pek ciddiye almış gözükmüyorlar. Açıklama metninin ortak bir karar çerçevesinde alınmadığı da çok aşikardır.

Yapılan açıklamada skandalın örtbas edilmeye çalışan kısımlarını toparlayabildiğim/öğrenebildiğim kadarı ile anlatmak ise bu yazının esas hedefidir.

Akçakoca Belediyesi Kültür İşleri Daire Müdürü 2 Ekim Günü briç federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ümit Koç’u arayarak bu bütçede para kalmadığı için altın ödüllerini alamayacaklarını bildirir.

Ve Ümit Koç bu bilgiyi kulüp başkanı Göksel Aydın ile paylaşmayı unutur. Nasıl bir unutuşsa artık. Federasyonun yedek üyesi İbrahim Bilgin’in ise Ümit Koç tarafından bilgilendirilmemiş bile olsa belediye kaynaklarından muhakkak öğrenmiştir diyebilmek çok yanlış olmayacaktır.

Bu noktadan sonra yapılması gereken turnuva gelirlerinden altın ödülleri için pay ayırmak eğer ayrılamıyorsa hiç olmazsa bu gelişmeyi briç dostları ile paylaşmak olmalıydı.

Turnuva gelirlerinden bu ödülleri alınabileceği ortaya çıkınca duyuru yapmaya gerek kalmamıştır.

Açıklama yapılmadığı için bilemediğimiz husus ise niçin kuyumcu açtırıp altınları almak ya da altınların bedellerini nakit ödemek seçeneklerinin üzerinde durulmadığıdır.

Sanırım belediyenin altın ödüllerini vermiyoruz açıklamasının cazibesine kapıldılar ve bu mazeret üzerinden yürümeye karar vermiş olmalılar.

Eldeki paralardan olmadan ödülleri verebilmek için son bir girişimle   mahalli bir gazetecinin belediye başkanından ricacı olmasına rıza gösterirler ve bir netice alamazlar.

Cepte ödülleri alacak para (9500-10000 TL civarında) ile federasyon başkanı Nafiz Zorlu’ya ödülleri veremeyeceklerini çünkü belediyenin ödülleri almaktan vazgeçtğinii beyan ederler ve yardımcı olmasını isterler.

 Nafiz Zorlu ve yönetim kurulunun nasıl olsa büyük yanlışlar yapsalar bile kendilerine hep destek olacağını bilmelerinin özgüveni bu skandalın temel dürtüsü olmuş olmalıdır.

Nafiz Zorlu’da ne yapsın şahsi prestijini ortaya koyarak ödül alanların itiraz etmemelerini sağlar.

Ödül töreni bir hayli sönük geçer katılımcı çok azdır ancak bir pişkinlik belgesi olarak ödül verilmeyenlerle fotoğraflar çekilmesi de ihmal edilmez.

Ödüller verilmemiş paralar cepte kalmıştır. Kulübün borçları varsa ödenecektir, belki araç gerek alınacaktır ya da bazı turnuvalara bu paralarla gitmek planlanmıştır. Keyifler yerindedir.

Ancak hesaplayamadıkları briç camiasının bu noktada ki duyarlılığıdır. Briç sanal medyasında, sohbetlerde ve telefon trafiklerinde bu rezalet dile getirilmeye ve tepkiler konmaya başlar.

Yapılması gereken çıkıp briç kamuoyundan özür dilemek ve ödüllerin dağıtılacağını ilan etmektir. Tabii ki bu özür briç federasyonu başkanı Nafiz Zorlu’dan da kamuoyu önünde özür dilemeyi kapsamalıdır.

Federasyon başkanına eksik/yanlış bilgi vererek şahsi prestijini ortaya koymasına sebep olmaktan dolayı özür dilenmeyecekse ne için özür dilenir ki?

5 günden beri bu özür hala dilenmemiştir. Akçakoca kamuoyu ve briç federasyonunu bilgilendirmek belli ki daha mühimdir bu skandala imza atanlar için.

Şimdi anlaşılan o ki kulüp başkanı Göksel Aydın ödül kazananların kulüplerine gidip ödülleri verecek, bu ödül vermeler sona erdikten sonra bir ihtimal özür dileyeceklerdir briç kamuoyundan.

Ödülleri verdik ya niçin özür dileyelim pişkinliği de devam edebilir.

Ancak Hoşgörü Briç Kulübü briççilerinin ödüllerinin verilip verilmeyeceği belli değildir. Bu sporcular ödül töreni sırasında centilmenlik gösterip ödüllerini Palamut Briç Kulübüne hibe ettiklerini söylediklerinden bu sporculara ödülleri verilmeyebilir.

Tam bir “alacağına şahin vereceğine karga olma” halidir söz konusu olan. Skandala sebep olan tamahkarlık geçmemiş hala devam etmektedir belli ki.

Böyle bir skandaldan sonra yapılması gereken bellidir aslında.

Briç federasyonu yedek üyesi İbrahim Bilgin, Palamut Briç Kulübü Başkanı Göksel Aydın ve Düzce İl Temsilcisi Ümit Koç görevlerinden istifa etmelidirler.

Belki bu sayede Palamut Turnuvalarının geleceği kurtarılabilir.

Ancak böyle bir eyleme girişeceklerini hiç sanmıyorum. Pişkinlikle üstesinden gelmeye çalışacakları kuvvetle muhtemeldir.

Bu skandal Akçakoca’daki briçinin de uzunca bir süre gelişemeyeceği ve büyüyemeyeceğinin de habercisidir maalesef. Kim böyle bir yapının/yönetimin olduğu yere briç öğrenmeye gider ki?

Akçakoca’da briçin adını bakır etmeleri ise benim için affedilmezdir.

Son söz için sunu söyleyebilirim:

Briççi olmak ile briç oynamak arasında büyük farklar vardır. Briççi olmadıklarını anlatabilmek için böyle bir skandala imza atmaları gerekmezdi ki!. Briççiler zaten bunun farkındaydı.