• 27.06.2018 00:00
  • (805)

 Dr. FARUK ÖZLÜ, SEÇİMİN AKÇAKOCA’DAKİ EN BÜYÜK KAYBEDENİ

Akçakoca’da 24 Haziran seçimlerinin bir numaralı kaybedeni ve kaybettireni Dr. Faruk Özlü’dür.

Bir ilden bir bakan çıktığında o ilin ekonomik olarak uçacağı var sayılır.

Dr. Faruk Özlü Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduktan sonra geçen 2 sene süresinde Akçakoca bırakın ekonomik olarak uçmayı perona bile girememiştir.

Daha da doğrusu Akçakoca uçağı Faruk Özlü tarafından hangara çekilmiştir.

Dr. Faruk Özlü Akçakoca ile ilgili vizyon koyacağına Akçakoca mahalli siyasetçilerinin çizdiği vizyonun peşine düşmekle iktifa etmiştir.

Akçakocalı mahalli siyasetçilerin vizyonlarının kendi menfaatleri ile sınırlı olduğunu fark edememiş ya da fark etmek işine gelmemiştir.

Bakan olması ile birlikte Faruk Özlü’nün elinde sihirli değnek varmış gibi muamele edilmiş, Faruk Özlü’de bu “bakanım da bakanım” lobisine hiçbir direnç göstermemiştir.

Şeyh olup müritlerce uçurulmayı bir hayli sevmiştir.

**

İştigal ettiği bakanlığın mevzularından biri de “bilim”, bilim ise verilerin doğru toparlanması ile gerçekleşir.

Akçakoca ile alakalı verilerin doğru bir şekilde akışını hiçbir şekilde düzenleyememiştir.

Seçimlerden önce fırtınanın fındık bahçelerinde yarattığı hasarı birkaç gün sonra basın üzerinden öğreniyor olmak da bu veri akışının düzgün bir şekilde gerçekleşemediğinin en manidar misalidir.

**

Türkiye siyasi geleneğinde bir ilden çıkan bakan o ilin siyasi patronu sayılır.

Ancak Faruk Özlü’nün bu siyasi patronlukta başarılı seçimler yaptığı söylenemez.

Dergâh Akça’nın tekrar ilçe başkanlığına tekrar atanmasını Akçakoca’daki başarısızlıkta mühim bir etkisi vardır.

Bu tekrar seçilerek atanma Faruk Özlü’nün onayı ile gerçekleştiği ise kötü, Faruk Özlü’ye rağmen gerçekleşti ise daha da kötüdür.

Aynı değerlendirilme muhakkak ki milletvekili sıralaması için de geçerlidir. Bu liste Faruk Özlü’nün onayı ile yapıldı ise kötü Faruk Özlü’ye rağmen yapıldı ise daha da kötüdür.

**

Akçakoca’da herkes devlet hastanesinin daha iyi hizmet vermesi için yeni bina beklerken Akçakoca Belediyesi borçlanamadığı için yer tashihi gerçekleştirememiştir.

Devlet Hastanesi için borçlanmamanın sebebi  bir türlü bitirilemeyen bitirilmesi de daha epey zaman alacak olan 12 milyonluk borçlanma ile gerçekleşen bir Cüneyt Yemenici projesi olan Değirmenağzı projesidir.

Yeni hastane binası için yer borçlanılamadığı için yer tahsis edilememiş iken bitmeyen bir projenin açılışına dahil olmanın elbette ki etkileri olacaktı.

**

Faruk Özlü’nün fındık tarımı ile ilgili hiçbir yeni vizyon çizememiş olması da çok mühimdir.

Bakanlığının gereği olarak tarım üzerinde bir etkisi olmayabilir ancak fındık sanayi ile hiçbir şey yapmadığı/yapamadığı tüm seçmenlerin malumudur.

**

Akçakoca’da turizm mühim bir sektör ve bu sektör ile alakalı yapabildiği ise seçime birkaç gün kala yeni bir turizm müdürü atanmasını sağlamaktan öte de değildir.

**

Akçakoca’da 2500 civarındaki oy kaybı bir milletvekilliğinin MHP’ye kaybedilmesine sebep olmuştur.

Şu şekilde ya da bu şekilde Dr. Faruk Özlü bu kayıptan mesuldür.

AKP geleneğinde ise bu kayıpların bir bedeli olur.

Herkesin konuştuğu ise bu neticelerden sonra Faruk Özlü’nün bakan olamayacağı yönündedir.

2 yıllık bakanlık süresince Akçakoca halkının Faruk Özlü’nün bakanlığından çok bir fayda sağladığını söylemek mümkün olmadığına göre Faruk Özlü’nün tekrar bakan olamaması Akçakoca halkı açısından bir kayıp olmayacaktır.