• 12.06.2018 00:00
  • (967)

 DÜZCE VE AKÇAKOCA PTT MÜDÜRLÜKLERİNDE PİŞKİNLİK ZİRVE YAPMIŞ

Büyük bir bahtiyarlık içerisindeyim.

İlk defa BİMER üzerinden yaptığım müracaatlardan bir başarı elde edebildim hem de maddi bir başarı bu.

Bu maddi başarının toplam tutarı 6,50 TL (Altıliraellikuruş)

**

177 yıllık PTT’mize güvenmiş Akçakoca PTT’sinden iadeli taahhütlü mektup göndermiştim. Mektubun adresi Beşiktaş’tı. Beşiktaş’taki adresine niçin ulaşamadığı bir muamma olan postam Akçakoca’ya geri gelmiş ve bana iade edilecekken kaybolmuştu.

Akçakoca PTT Müdürü ve postayı kaybeden posta dağıtıcısı hiç panik yaşamadılar belli ki onlar için sıradan ve sık sık tezahür eden bir olaydı.

Posta içerisinde orijinal belgelerim vardı ve tekrar temin edebilmem mümkün değildi. Bundan dolayı ciddi bir maddi bir kayba uğradım.

Ancak PTT’nin bunu ödeyeceği değer resmî gazetede yayınlanmamış yönergelerine göre 200TL olarak belirlenmişti.

İşte bu aşamadan sonra Akçakoca Kaymakamlığına BİMER üzerinden müracaat ederek Akçakoca PTT Müdürlüğünün dikkatinin çekilmesini istedim.

Benim yaşadığım mağduriyetlerin yaşanmamasını temin edebilmek amacıyla.

Akçakoca’da devletin idari birimler de bildiğim kadarı ile haberleşmede umumiyetle PTT’yi kullanıyorlar, onların da her an mağdur olması söz konusu olabilir belki de oluyorlar ama kamuoyuna yansımadığı için bilemiyoruz.

Akçakoca Kaymakamlığının Akçakoca PTT Müdürlüğünün dikkatini çekip çekmediği bilmiyorum ancak müracaatımı Ulaştırma Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığı da Düzce PTT Müdürlüğüne sevk etmiş.

İşte bu sevkin neticesinde kazandım 6,50TL’yi.

BİMER üzerinden başarı kazanmış olsam da bu başarı aslında buruk bir başarı çünkü bu kazancımı PTT hemen vermeye hazır değil.

Düzce PTT Müdürlüğünün 5 Haziran tarihli olup 11 Haziran tarihinde ulaşan cevabına göre eğer talep edersem alabilecekmişim 6,50* TL’yi.

Yani istemez isem yerine ulaşamayan posta ücretini geri vermeye razı değiller.

Akçakoca PTT’ye gidip bu ücreti istersem tamahkar olmakla suçlanır mıyım korkusu bastı cevabı okurken. (!)

Pişkinliğin bu kadarı da fazla. Ulaşmayan postanın bedelini ancak talep edersem vereceklermiş.

Akçakoca PTT Müdürlüğünün ilk cevabında 6,50 TL’lik kısmın iadesinden bahsedilmediğine göre PTT Müdürümüz bu bedeli geri istemeyeceğimi varsaymış belli ki.

Düzce PTT Müdürlüğü 6,50 TL’yi belki kurtarırız diye mücadele vereceğine kendi postalarının bile niçin Düzce’den Akçakoca’ya 6 günde ulaştığını çözmeye çalışıp hizmet kalitesini yükseltmeye çalışsalar daha iyi olmaz mı?

**

Tekrarının çıkarılması imkânsız olan kıymetli evrakınızı eski alışkanlıklarından dolayı PTT üzerinden göndermenin bedelinin çok pahalı olduğunu yaşayarak öğrendim.

Uyarımı Düzce PTT Müdürlüğünün cevabı yazısından sonra tekrarlıyorum:

Düzce ve Akçakoca PTT’sini kıymetli evraklarınızı göndermek için kullanırken çok iyi düşününüz.

Kaybolması halinde (bu ihtimal bir hayli yüksek tecrübe ve gözlemlerime göre) alacağınız bedel en fazla 200 TL’dir. 200 TL’yi alacağınız bile garanti değildir.

**

Bu mevzu ile alakalı olarak Akçakoca Tüketici Hakem Heyetine başvurdum 15-20 güne kadar bir cevap çıkacağını umuyorum.

Verecekleri karar ülkemizdeki tüm PTT mağdurları için mühim bir başlangıç olabilir.

**

Düzce PTT Müdürlüğü yetkilileri olan İşletme Müdürü Mustafa Şahin ve Başmüdür Recai Akgül rahat olsunlar bu 6,50 TL’lik ücreti PTT’den talep etmeyeceğim.

6,50 TL’yi Düzce ilinde posta hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için kullanabilirler.

İşin gerçeği Düzce ve Akçakoca PTT Müdürlüklerinde pişkinliğin bir yönetim tarzı haline geldiğidir.

**

177 yıllık PTT’yi 5 yıl önce anonim şirket haline getirmenin bedelini ödüyorum belli ki.

Unutmayınız bedel ödeme sırası her an size de gelebilir.

*Anlayabildiğim kadarı ile tazminata esas olan miktarı az tutabilmek için “ek hizmet ücretleri” diye posta ücretinin dışında sayılan bir ücret tahsil ediyorlar iadeli taahhütlü mektubu kabul ederken. Benim gönderimde 2 TL posta ücreti, 4,50 TL ek hizmet ücreti, geriye kalan 1,90 TL’nin ne ücreti adında tahsil edildiği ise meçhul. Bu kısmı için bilgi vermeye gerek duymamışlar.