• 17.10.2016 00:00
  • (971)

 Seher Güler için Sakarya Bölge İdare Mahkemesince Akçakoca Belediyesi Başkan yardımcılığına görevine iade edilmişti.

Ancak aradan geçen 4 aylık süre boyunca görevine iade edilmedi.

Bunun iki açıklaması olabilir.

Birincisi Cüneyt Yemenici’nin bu kararı umursamayıp, Seher Güleri görevine iade etmemesi olabilir ancak böyle bir kararı vermesi mümkün değildir.

Çünkü Cüneyt Yemenici böyle bir tasarrufta bulunduğu takdirde maddi tazminat davaları ile karşılaşabilir ve tazminat ödemek zorunda kalabilir, elinin sıkılığı ile övünen birinin böyle bir riski alması ihtimali yok gibidir.

Eli sıkılık belediye başkanlığının ilk günlerindeydi, PR çalışmalarının gücünü anladıktan sonra eli sıkılık filan kalmadı diyenler harcadığı para belediyenin parası olduğunu kendi parası olmadığını hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum.

İkinci ihtimal ise bölge idare mahkemesinin kararını temyiz edebilmektir.

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde görevin kötüye kullanılması ile ilgili olarak hiçbir belge sunulamadığı için Seher Güler’in görevine iadesi kararı vermişti.

Bu karardan sonra görevin kötüye kullanılması ile yeni bir belge sunulamayacağına göre temyiz yoluna başvurulsa bir netice alınamaz diyebilirsiniz ancak maksat netice alabilmek değil göreve iade kararının uygulamasını geciktirebilmek olunca neticede alınmış olacaktır.

Bu temyizin kanun ve yönetmeliklerin ruhuna aykırı ve ahlaki olmadığını söyleyebilirsiniz ancak Cüneyt Yemenici’nin bu itirazları ciddiye almayacağını da öğrenmiş olmalısınız.

Ayrıca bu temyiz meselesi de bir hayli karışık, hukukçular bile hem fikir değil.

Kimi temyiz edilebilir diyor kimi temyiz edilemez diyor, temyizden netice almak değil süre kazanmak niyeti ile hareket edilince itiraz (!) edilir tabii ki(!)

Ben ikinci ihtimalin hayata geçirildiğini düşünüyorum.

Yargı makamlarındaki daha da uzun süreceğinin hesabı da kesinlikle yapılmıştır.

Temyizden netice alınmayacağını bile bile , temyiz dilekçesini mecburiyetten belediyemizin avukatı yazmış olmalı.

Hal böyle ise belediyemiz avukatının Cüneyt Yemenici’nin idari davalarının avukatı vaziyetine de düşürülmüş olması yakışık alan bir vaziyet olamaz, elbette ki belediyemizin kurumsal kimliği bu vaziyetten zarar görecektir.

“Belediyemizin kurumsal kimliği mi kaldı, nelerle uğraşıyorsun” sitemine ise maalesef bir cevap bulamıyorum.

HAMİŞ: Yazıyı bitirdikten sonra Seher Güler’in izinli olduğunu birkaç gün sonra mesaisine başlayacağını öğrendim.

Yazıyı tekrar gözden geçirdim ve hiçbir yerini değiştirmeye ihtiyaç duymadım.

Belki 3. bir ihtimali görevine iade edilip haklarını elde ettikten istifa etmesinin istenebileceğini de yazabilirdim ancak bu ihtimali daha önce yazmıştım.

Bu ihtimal Cüneyt Yemenici’nin haksızlık yaptığını kabul etmesidir ve de var olan 30 aylık Cüneyt Yemenici tecrübemize göre de uygulanması en az olan ihtimaldir.