• 30.03.2016 00:00
  • (3006)

 İNCE(!) PLAN

 

Fikret Albayrak kuyuya bir taş attı, attığı taşı şimdiye kadar çıkarmayı başaran da yok, çıkarmak isteyen de yok.

 

Kibirle karışık kalıcı bir beton eser yapma kararı alan Fikret Albayrak Akçakoca’nın ihtiyaçlarının çok ötesinde, nüfusbilimin verilerinden bile faydalanmaya gerek görmeden maddi olarak bugün bile belediye maddi külfet yükleyen Akçakoca Şehirlerarası Terminali inşası ve açılışıydı kuyuya atılan taş.

 

 Akçakoca halkının menfaatleri göz ardı edilerek gelir sağlamak amacıyla şehirlerarası otobüs servisleri kaldırıldı, ilçeler arası minibüslerin terminalden kalkma mecburiyeti getirildi.

 

Akçakoca halkına eziyetten başka bir avantaj sağlamayan bu karara karşı belediye başkanlığında 2. yılını dolduran Cüneyt Yemenici’nin bulduğu tek çözüm meseleyi sürekli ertelemek oldu.

 

Cüneyt Yemenici’nin bu ertelemeci tavrının altında elbette ki seçimi kazanmak için kurduğu ittifaklar ve sözler de var.

 

Bu ittifak ve sözler, Değirmenağzı mevkiinden kalkarak yolcu taşımayı hedefleyen bir taşıma kooperatifine terminal zarar ediyor olmasına yazıhane kiralanmasına bile engel olabilmektedir.

 

Yeni kooperatifin üyelerinin çoğunluğunun partisine meyleden kişilerden olması de vaziyeti değiştirmemektedir.

 

İlçeler arası yolcu taşımacılığın terminalden yapılmasının mecburiyeti İl Trafik Kurulunun bir kararı ile gerçekleşmektedir.

 

Nedense İl Trafik Kurulunun bu kararına anayasanın değiştirilemez maddeleri muamelesi gösterilmektedir.

 

Akçakoca halkının il trafik kurulunun bu kararına yaklaşımı ise “BU KARARI KABUL ETMİYORUM ve SAYGI GÖSTERMİYORUM” (!) şeklindedir.

 

İl trafik kurulunun kararı nasıl bir önceki kararın ilgası üzerine kurulmuşsa, şimdiki karar da ilga edilebilir.

 

Bu kararın ilga edilmesini sağlayacak karar merci ise Cüneyt Yemenici’dir.

 

Cüneyt Yemenici’nin yakın bir zamanda böyle bir girişimde bulunmasını kimsenin beklediğini sanmıyorum. Halkın rahatı daha önce de söylediğim gibi Cüneyt Yemenici’nin umurunda bile değil.

 

Ancak bu bir şeyler planlamadığı manasına da gelmemeli.

 

Eğer bütünşehir yasası çıkmış olsaydı yasanın verdiği güçten faydalanarak bazı yeni düzenlemelere gidebilirdi. Ancak AKP’nin yerele güç devrinden korkmaya başlaması, merkezileşmeye karar vermesi bu yasanın çıkmasını imkansız hale getirdi.

 

Cüneyt Yemenici’nin ilçelerarası minibüs seferleri ile ne yapacağının ipucunu S plaka uygulamaları ile vermiştir. S plakası güç bendedir ve bu güç için belediyeye para ödeyeceksiniz dayatmasıdır.

 

Bugün birbirleri ile ters düşen halk otobüsçüleri ile ilçelerarası minibüsçülerin seçimlere yakın bir zaman da aynı mağduriyeti paylaşacakları ise kesindir.

 

Şehirlerarası minibüsçüler ve halk otobüsçülerinin taşımacılıklarındaki kalitesizlik göz önüne alındığında da Cüneyt Yemenici’nin Akçakoca halkının desteğini alacağına güvendiğini söyleyebiliriz.

 

Başka bir deyişle Cüneyt Yemenici Akçakoca halkının balık hafızalı olduğu varsayımına oynamaktadır.

 

Yapacağı atakla 4 yılı yolculuklarında eziyetle geçiren Akçakoca halkının her şeyi unutacağını varsaymaktadır.

 

Sayılı gün çabuk geçer derler, bu ince(!) planın tutup tutmayacağını hep birlikte göreceğiz.