• 23.02.2016 00:00
  • (1764)

Başbakan Davutoğlu’nun Açıkladığı Turizm Eylem Planının Akçakoca’ya Etkileri Hakkında

 

Davutoğlu’nun açıkladığı 9 maddelik turizm eylem planının Akçakoca turizmine bir katkısı olması imkân dâhilinde gözükmüyor. AKP hükümetlerinin turizm politikalarına uyum sağlama çabası içerisinde olmayan yapılar eylem planına neredeyse dâhil edilmemişler bile.

 

Plan turizm açısında büyük katma değerler yaratmış bölgelerin ve tesislerin yarattığı katma değerleri korumak üzerine hazırlanmış, gelişmekte olan ya da gelişme için atak yapmaya çalışan yer ve tesisler hakkında turizm eylem planında hiçbir vurgu ve hedef yok.

 

Eylem planın 1.maddesi ile A grubu seyahat acentalarına uçuş başı destek verilecekmiş ancak bu teşvikin faydası olamaz çünkü bölgemizde hava alanı yok ve de Akçakoca’ya turizm akışı sağlayan A grubu acenta yok.(Bildiğim kadarıyla)

 

Ancak belediyemiz ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası bu plandan esinlenerek acentalara otobüs başı prim vererek turizmi canlandırma planlaması yapabilirler.

 

Eylem planının 4. Maddesine göre de Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı deniz Turizmi tesisleri Ekonomi Bakanlığından destelenecekmiş.  Akçakoca’da deniz turizmi onaylı kaç tesis vardır dersiniz, ben bilmiyorum, ilgilenen olduğunu da sanmıyorum.

 

Yine 4.maddeye göre yat limanları, rıhtım ve iskeleler için yasal düzenlemeler daha işler hala getirilip konaklama tesisi olarak değerlendirilecekmiş. Böyle bir düzenleme çalışması bile Akçakoca’nın ileri(!) gelenlerini rahatsız edecektir.

 Kişisel menfaatler ve şişkin egolar yüzünden 3. Mendireğin yapılması rafa kaldırıldığı için yat limanı ile ilgili avantajlardan da faydalanma imkânımız yoktur.

 

6. maddeye göre de çevreye duyarlı tesislere su atıksı gibi bedeller için en düşük tarife uygulanacakmış. Başbakan Davutoğlu bu planında Akçakoca’daki uygulamaların çok gerisinde kalmış. Benim bildiğim Fikret Albayrak zamanından beri birçok turizm tesisinden su ücretleri tahsilatı yapılamıyor ki. Yani 6. Maddeden de bize hayır yok.

 

8. maddeye göre Kültür ve Turizm bakanlığı yapısal tedbirler üzerinde çalışmaktaymış. Kültür ve Turizm Bakanlığının Akçakoca ile ilgili en büyük yapısal engeli İl Turizm Müdürü Özcan Budak’tır. Yapısal çalışmalar Özcan Budak’ın değiştirilmesine yol açabilecekse turizm eylem planından Akçakoca için en hayırhah açıklama bu olacaktır.

 

İkinci, üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu maddeler ise turizm kredilerinin ertelenmesi yenilenmesi ve yeni teşvikler verilmesi ile ilgili. Eylem planının bu ekonomik tedbirlerinden Akçakoca’da benim fark edebildiğim faydalanacak tek tesis ise Sky Tower Oteli. Var olan ya da dayatılan işletmecilik anlayışı sürdüğü sürece bu erteleme ve yapılandırma çalışmalarının da bir faydası olmayacaktır.

 

“Muhafazakâr turizm yapması için teşvik edilen turizm tesisleri için muhafazakâr olma mecburiyeti kaldırılmıştır “ maddesi 10. Madde olarak turizm eylem planına dâhil edilmiş olsaydı Sky Tower Oteli ve dolayısı ile Akçakoca turizmi az da olsa bu eylem planından faydalanabilirdi.

 

İlçemizde turizme olan hâkim olan umumi anlayışa ve başbakanın açıkladığı turizm eylem planına göre Akçakoca turizmini parlak günler beklediğini iddia edebilmek kocaman bir yalan olacaktır.