• 29.11.2015 00:00
  • (2470)

 AKÇAKOCA BELEDİYESİNİN STRATEJİK PİLAVI(!)

 

Sevinmelimiyim üzülmeliyim bilemedim!

 

Yıllardır yazdım belediyemizin bir stratejik planı olmalı diye.

 

Belediyemizin web sitesine göre de bir stratejik yönetim esas alınmış vaziyette.

                                                                  

Stratejik yönetimimiz(!) var ama stratejik planımızın ne olduğu meçhul. Planın kendisi ortada yok.

 

“UYGULAYACAĞIMIZ STRATEJİK PLAN DAHİLİNDE “  ibaresi de planın var olduğundan haberdar ediyor bizleri.

 

“BİZLERDE AKÇAKOCA BELEDİYESİ OLARAK SİVİL TOPLUM ÖRGÜZLERİMİZLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZLA BERABER” ifadesine epeyce güldüm.

 

Hangi sivil toplum örgütlerine ve kamu kuruluşlarına bu stratejik plan ulaştırılmış ya da plan için katkı istenilmiş ola ki, basın kuruluşlarına ulaştırılmadığı ise çok kesin, hiçbir mahalli basın kuruluşu böyle bir plan ile ilgili haber yapmadı çünkü.

 

Sivil toplum örgütü olarak AKP’nin ilçe teşkilatı kastediliyorsa bakın bu olabilir. Planlarımız şöyle şöyle haberiniz olsun diye bir bilgi verilmiştir.

 

Kamu kuruluşu olarak kast edilen kurum ise olsa olsa Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasıdır.

 

Bilgileri kamuoyundan saklamakta Akçakoca Belediyesi ile aynı ketumluk içerisinde olan Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasından bu plan ile ilgili hiçbir bilgi çıkmayacağının güvencesi ile eğer bir plan varsa şifahi olarak paylaşılmış olabilir.

 

Birde OSB yaptırma derneği (Akçakoca Kent Konseyi) başkanını stratejik plandan haberdar etmiş olabilir.

 

 Açıklamanın içerisine şeffaflık filan yazınca şeffaf bir yönetim filan da olunamıyor ne yazık ki.

 

Stratejik yönetiminizi anlattığınız bir yazıda stratejik planın kamuoyuna açıklanmamış olması ve şeffaflık bahsediliyor olunması Akçakoca kamuoyu ile dalga geçmekle eşdeğer bir hal.

 

Şahsi kanaatime göre ise ortada yazılı/hazırlanmış  stratejik bir plan yok.

 

Çünkü stratejik bir plan yapıp bu plana sadık kalabilecek bir yönetim anlayışı yok.

 

“RÜZGARA GÖRE YÖN DEĞİŞTİRİRİZ” yaklaşımı bir strateji ise bakın böyle bir cümlelik plan olabilir.

 

Devlet Planlama Teşkilatı ilk kurulduğu yıllarda beş yıllık kalkınma planları hazırlanırken bu planlarla dalga geçmek için “PLAN MI ,PİLAV MI” tartışmaları yapılmıştı ülkemizde.

 

Üzülerek görüyoruz ki, Akçakoca Belediyesi plandan yana değil “PİLAVDAN” yana.

 

Ancak hazırladığı planları pilav ile kıyaslanan kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı bugün Kalkınma bakanlığı olarak hizmet vermekte.

 

Kalkınma yani Adalet ve Kalkınma Partisinin kalkınması.

 

2023 yılına yönelik stratejik planlar yapan AKP’nin Akçakoca Belediyesinin yazılı ve kamuoyu ile paylaşılan bir stratejik planı yok.

 

Stratejik planın yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılıyor olmamasının diğer bir sebebi ise Akçakoca Belediyesinin AKP’nin 2023 yılı stratejileri ile ters düşen planlamalar içerisinde bulunuyor olması olabilir.

 

 

 

 

 

Akçakoca Belediyesinin Cüneyt Yemenici İmzalı Stratejik Yönetim anlayışı ile ilgili Akçakoca Belediyesi Web Sitesinde yer alan metin aşağıdadır.*

 

Bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmelerin küresel dünyada hızla yayılması, toplumları güçlü bir ekonomik ve sosyal yapıya, güçlü bir ülke olmaya zorlamış, değişime entegre olabilmek için kaynakların düzenli ve etkili kullanılmasını gerekli kılmıştır

 

Bu bağlamdaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler kurumları, bilgi ve planlama temellerine dayanan bir yapıya yöneltmiş sonucunda da kurumların kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapması kaçınılmaz olmuştur.

 

Dünyadaki gelişmeler yerel yönetimleri merkeziyetçi yapıdan kurtarmış, değişen şartlara ve halkın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, karar alma ve uygulamalarda şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda etkinlik, üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik, halk belediye işbirliği ile katılımcılık, nüfusun tamamını kapsayan tarafsızlık ve hukuka uygunluk, hizmetlerde kalite ve halkın memnuniyetini ön plana çıkararak, yeniliklere açık, halka karşı sorumlu ve hesap verebilen bir yapıya sahip olma koşullarını getirmiştir.

 

Bugün yerel yönetimler kamu hizmetlerini zamanında ve beklenen kalitede sunmak ve bunu planlanan süreçte hâkim kılmak mecburiyetindedirler.

 

Geçmiş yıllarda belediyeler bir yıllık bütçe ve çalışma programları düzenlerken, günümüzde stratejik planlamayla bir belediyenin önündeki beş yılda demografik yapıda meydana gelebilecek değişmelere göre altyapı, yol,  sosyal tesisler, kültürel etkinlikler, yardım ve sağlık hizmetleri gibi sosyal belediyeciliğin gereksinimlerini gündeme getirebilmekte, planlayabilmektedir.

 

Belediyecilik anlayışımızda hizmet bekleyen insanların memnuniyeti, temel ölçü olarak belirlenmiştir.

 

Sosyal belediyeciliğin gereği, nüfusun tümünü kapsayan hizmetler, şeffaf belediyecilik, vatandaşın bilgi edinme hakkı, turizm ve tanıtım alanındaki gelişmeler, kentin gelişimi, kültürün korunması ve geleceğe taşıması inancı ile sahip olunan kaynakların günün koşullarına uygun etkili ve verimli kullanılması çağdaş yönetim anlayışının gereğidir. Belediyeler, sınırlı kaynaklarını halkın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda en etkin şekilde kullanımını sağlayacak stratejiler belirlemek zorundadırlar.

 

Bizlerde Akçakoca Belediyesi olarak sivil toplum örgütlerimizle,   kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber daha güzel yaşanabilir bir kent oluşturmak adına görev süremiz boyunca uygulayacağımız stratejik plan dâhilinde hareket ederek kentimize kazandıracağımız hizmetlerimizle, ilçemizi daima ileriye taşıyacağız.

 

Bu duygu ve düşüncelerle tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak, yaşanabilir bir çevre, hızlı ve güvenilir bir ulaşım, planlı bir yerleşim, sistemli alt yapı, duyarlı kentsel dönüşüm hareketi ile kentlilik bilinci oluşturmuş, bilgi ve teknolojiyi etkin yöneten, katılımcı, şeffaf ve her işin merkezine “ insanı” koyan yönetim anlayışından hareket ederek, çağdaş belediyecilik hizmetini kendimize prensip edineceğimizi belirtmek istiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

“Metni anlaşılır olması için aralıklar vermek zorunda kaldım. Yaklaşık 20 civarında birleşik yazılmış kelimeyi düzelttim. Bu metni kim kaleme aldıysa bir şey anlaşılmasın diye almış ve başarılıda olmuş(!)