• 22.06.2015 00:00
  • (2027)

 Sayımız Valimiz,

 

Birkaç gün öncesine kadar İl İdare Kurulu Müdürlüğü diye bir müdürlük olduğunun farkında diye değildim.

 

Düzce bürokrasisinden şeffaf olması gereken kamuoyu ile paylaşılması gereken bir bilgiyi/kararı öğrenebilmek için verdiğim mücadele sayesinde aldığım bir bildirimde öğrendim böyle bir müdürlük olduğunu.

 

İnternette yaptığım araştırmadan sonra da İl İdare Kurulu Müdürlüğünün Müdürünün Mehmet Alemdar olduğunu öğrenebildim. Öğrenebildim diyorum çünkü bana gelen bildirimde isim yoktu sadece “İl idare Kurulu Müdürlüğü” ibaresi vardı.

 

En iyisi İl İdare Kurulu Müdürlüğünden nasıl bildirim almama sebep olan süreci anlatmak.

 

Akçakoca’da yaşıyorum Düzce’nin en büyük ilçesi Akçakoca’da 50 yılı aşkın zamandır turizm cazibe merkezi olan, fındık tarımının belki de en yoğun olarak yapıldığı Akçakoca’da.

 

13 yıldır devam eden AKP hükümetlerinin birçok politikası ile problem yaşıyor olsam da AKP hükümetlerinin Akçakoca için çizdiği çerçeveler ile uyum halindeyim.

2023 yılına ait konan hedefler ve Marka Kalkınma Ajansının bölge planlarından çıkardığım sonuçlara istinaden böyle bir uyum içerisinde olduğumu söyleyebiliyorum.

 

2023 yılı hedefleri ve Marka Kalkınma Ajansının bölge planı içinde Akçakoca’ya çizilen çerçeve tarım ve turizmdir, Akçakoca’nın da bu çerçeve içerisinde değerlendirilmesinin çok uygun olduğunu düşünüyorum.

 

Herkes benim gibi düşünmek zorunda ya da bu hedeflere uygun davranmaya çalışmak zorunda değil elbette, bu çerçevenin dışında politikalar üretilmesi için mücadeleler vermesi her şeyden önce anayasal bir hak.

 

Ancak bu anayasal hakkı kullanmakta hukuk çerçevesinde olmalı.

 

Akçakoca’da bazı iş adamları ve politikacılar bir araya gelerek Akçakoca’da Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bir baskı grubu oluşturdular. Akçakoca için en doğrusu budur dediler. Benim gibi birkaç kişinin Organize Tarım Bölgesi ya da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuralım fikirleri oluşturulan baskı grubu tarafından var olan platformlarda tartıştırılmadı bile.

 

Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı alan Düzce merkezinde yaşayan hemşerilerimizin yazlıklarının yoğun olarak yer aldığı bölgenin hemen dibi, oluşturulan baskı grubu tarafından kimseye danışılmadığı gibi Düzceli hemşerilerimize de danışılmadı.

 

Kurulması hedeflenen Organize Sanayi Bölgesinin Demir-Çelik Organize Sanayi Bölgesi mi yoksa Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mi olacağından bile emin değiliz. Belediye başkanımıza göre metal, resmi yazışmalara göre de demir-çelik ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak.

 

Ancak organize sanayi bölgesi için kurulacak alanların belirli vasıflara haiz olması gerekiyor.

 

Akçakoca’da ise bu vasıflara sahip bir alan yok. Çünkü neredeyse Akçakoca’da her yer dikili tarım arazisi.

 

Akçakoca’da Pirinçlik olarak adlandırılan bölge OSB için en uygun yer olarak belirlenmiş, aslında başından beri hedef Pirinçlik bölgesi olarak hedeflenmişti diğer önerilen yerler sadece mevzuata uygun davranmak adına önerilmişti.

 

Pirinçlik bölgesinde de organize tarım bölgesi kurulması imkânsız çünkü o bölgede dikili tarım arazisi. Dekarında 40 ocaktan fazla fındık dikilmiş bölgeler dikili tarım arazisi sayılıyor. Pirinçlik bölgesinde dekar başına dikilen fındık ocağı sayısı da 40 ocaktan çok fazla.

 

Bu kararın değişmesi için İl Toprak Koruma Kurulu gerekli. Ancak dikili tarım arazi sınıfında olan Pirinçlik bölgesi ile ilgili olarak Düzce İl Toprak Koruma Kurulunun verdiği izin kararının kanun ve yönetmeliklere uygun olmadığından eminim.

 

Ve bu kararın bozulması için Sakarya bölge idare mahkemesine dava açmak istiyorum ancak açamıyorum çünkü İl Toprak KorumaKurulunun Pirinçlik bölgesi için verdiği karar metnine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Açacağım davanın şekil yönünden noksan kalmasını istemiyorum.

 

İl İdare Kurulu Müdürlüğünün varlığını da bu süreç içerisinde öğrendim.

 

Önce Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasına Bimer üzerinden başvurdum. İl toprak koruma kurulu kararının üçüncü kişilere verilmesi uygun görülmemiştir cevabı aldım.

 

İl Toprak Kurulu kararı ile ilgili değerlendirme raporunun Akçakoca Tarım Müdürlüğünce hazırlanmış olabileceği düşüncesi ile Bimer üzerinden İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurdum ve aldığım cevapta İlçe Tarım Müdürlüğünün by-pas edilerek değerlendirme raporunun İl tarım Müdürlüğünce yapıldığını öğrendim.

 

Bu gelişmeden sonra yine Bimer üzerinden 2 defa İl Tarım Müdürlüğüne müracaat etim. Bu müracaatlarımdan birinde İl toprak kurulu sekretaryasının İl Tarım Müdürlüğünce yapıldığını öğrendim. Ancak İl Tarım Müdürü Harun Ustaoğlu imzalı cevapta İl toprak kurulu kararının üçüncü kişilerle paylaşılmasının uygun görülmediği cevabını aldım.

 

Kamuoyuna açık olması herkesle paylaşılması gerekilen bir bilgiyi saklamanın hukuka uygun olmadığını düşündüğüm için Bimer üzerinden Düzce İl Tarım Müdürü hakkında şikâyette bulundum.

 

İl Tarım Müdürlüğünden 28 Mayıs tarihinde gelen bu şikâyetim ile ilgili cevapta bakanlıktan görüş istendiği ve buna göre hareket edileceği belirtiliyordu.

 

Bakanlıktan görüş gelmiş ancak bakanlık görüşünden sonra gelen cevap İl Tarım Müdürlüğünden değil İl İdare Kurulu Müdürlüğünden geldi. Böylece de İl İdare Kurulu Müdürlüğünün varlığından ve Müdürü Mehmet Alemdar’ın varlığından haberdar oldum.

 

 

Sayın ERGUN AŞÇI ,

Başvuru Numaranız :454104


07.05.2015 tarihli ve 454104 başvuru sayılı BİMER dilekçenizin Valilik Makamına intikal etmesi üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş istenilmiş olup, verilen cevabi görüş yazı incelendiğinde; Akçakoca OSB ile ilgili olarak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı uyarınca talep edilmiş olan bilgi ve belgeler, bir başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişinin meslek ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturulacak bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirildiğinden, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun “ Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 21. Maddesinde belirtilen, “Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı dışındadır." hükmü ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 32. Maddesinde belirtilen,” Kişinin İzin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamında dışındadır.” hükmü uyarınca, istemiş olduğu belgelerin verilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü, Ayrıca, bilgi edinme talebinin reddedilmesine müteakip, 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz hakkınız olduğu hususnda gereğini rica ederim.

 

İl İdare Kurulu Müdürlüğünden aldığım cevap bu. Hukukçu değilim ama hukukla epeyce ilgiliyim İl İdare Kurulu Müdürlüğünden gelen cevaba hayretler içerisinde baka kaldım hayatımda idare hukuku açısından böyle bir yorum görmemiştim. Yine de avukat arkadaşlarıma danıştım onlarda cevaba benden daha da fazla hayret ettiler.

 

İl Toprak Koruma Kurulu kararının “özel hayatın gizliliği “ kapsamına alınarak yayınlanmasının engellenmesine desteklemenin hukukun zorlanması ve hatta ihmal suçunun işlenmesi olarak değerlendirdiler.

 

Hukukun zorlanması mı ihmal suçu mu olduğunu bilmek beni aşan mevzu ancak ortada benim açımdan bir haksızlık olduğu açık.

 

Hâlbuki tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve arazi toplulaştırması ilişkin tüzüğün ikinci kısım10. Maddesini iyi okumuş olsalardı  “ Tarım dışı amaçlı arazi kullanımları için valiliklerce verilen kararlara veya etüt raporlarına yapılan itirazlar, dosyası ile birlikte valilik tarafından Bakanlığa gönderilir. İtirazlar Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu karar kesin olup gereği için valiliğe gönderilir.” dendiğini görürlerdi.

 

İtiraz edebilmek içinde her şeyden önce karara ulaşabilmeyi gerektirir. Düzce valiliğin isimlerini verdiğim bürokratları tüzüğün bu maddesini görmeyip bambaşka yorumlara giderek il toprak koruma kurulu kararına ulaşımı engellemektedirler.

 

Tüzüğü hazırlayanlar kurulun kararlarına itiraz edileceğini anayasal bir hak gördüklerinden itirazlarla ilgili düzenleme bile yapmamışlar ancak itiraz sonrasında yöntemi belirlemişler.

 

Gördüğünüz gibi her şey açık ve net, önce İl tarım müdürü Harun Ustaoğlu sonrasında da İl İdare Kurulu müdürü Mehmet Kahraman öğrenmeye çalıştığım Akçakoca’da OSB kurulacak alanla ilgili Düzce İl Toprak Kurulu kararını kamuya açıklamamak için büyük bir gayret içerisindeler.

 

Bu haksızlığın giderilmesi için İl idare Kurulu Müdürünün tavsiyesine uyup Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna resmi olarak başvurdum. Tavsiyenin dışında da davranarak İl İdare Kurulu Müdürü Mehmet Alemdar hakkında yine Bimer üzerinden resmi şikâyette bulundum.

 

Bürokratlarınız 4982 sayılı Bilgi Edinme kanuna aykırı olarak hareket ediyorlar. Bilgiye ulaşılma süresini uzatmak ve geciktirmekte 4982 sayılı kanuna aykırı davranmaktır.

 

Akçakoca’da organize sanayi bölgesi benim karşı çıkmama rağmen kurulabilir ancak kurulacaksa da var olan hukuka uygun olarak kurulmalıdır. Basit bir bilgiye ulaşmamın bile engelleniyor olması Akçakoca’da OSB kurulması ile ilgili başka hukuksuz işlemler olduğu şüphesini de artırmaktadır.

 

İlimizin mülki amiri olarak Akçakoca’da OSB kurulması ile yaşanan süreci size anlatırken aynı zamanda yaşananların Düzce ve Akçakoca kamuoyu tarafından da bilinmesini istedim.

 

Takdirlerinizin hukukun üstünlüğünden yana olacağının güvencesiyle…

 

Saygılarımla

 

Ergun Aşçı