• 12.05.2015 00:00
  • (3342)

“657 sayılı kanunun 76. Maddesi ile idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varıldığından”

 

Seher Güler Sakarya 2. Bölge İdare Mahkemesinin bu kararı gereği görevine yani Akçakoca Belediyesi Başkan yardımcılığına dönmesi gerekiyor.

 

Akçakocatv’de bu karar metnini de yayınlayarak haber yapıyor.

 

İlerleyen saatlerde yazılı bir açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici:

 

“ İş bu davada hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup haklı davamıza Danıştay’dan temyiz etmek üzere devam etmekteyiz. Karar henüz kesinleşmeden, kesinleşmiş gibi ve gerekli incelemeyi yapmadan haber yapan ilgili yayıncı kuruluşun tekzip yayını yapmasını bekliyoruz. Saygılarımla Kamuoyuna duyurulur.’’ diyor.

 

Bu açıklamadaki “HAKLI DAVA “ tespitine takılıp kaldım.

 

Sakarya 2. Bölge İdare Mahkemesi bu kararı alırken:

 

“Belediye başkan yardımcılığı görevini gereği gibi yerine getiremediği, mesleğinde başarısız olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge konulmadığı dava konusu işlemin sadece takdir yetkisi kapsamında tesis edildiği görülmektedir” denmiştir.

 

Cüneyt Yemenici’nin bölge idare mahkemesinin kararının Danıştay’da değiştirtilebilmesi için kararın gerekçesindeki eksik görülen bilgi ve belgelerin ortaya konulması gerekir.

 

Böyle bir bilgi ve belge ortaya konabilmiş olsaydı zaten bölge idare mahkemesinden böyle bir karar çıkmazdı.

 

Bu yola başvurmanın iki sebebi olabilir.

 

Birincisi böyle bir karar beklenmediği için zaman kazanabilmek içindir. Suat Madenci'nin 2. Başkan yardımcısı olarak atanması daha ne kadar oldu ki.

 

Danıştay'da temyiz edilen davaların ne kadar süreceği ilgili bir net bir bilgide yok. 6 ay sürer diyen , 3 yıl sürer diyen de var. Hatta daha uzun sürer diyen de.(Doğrusunu bilen olsa da öğrensek)

 

İkincisi belediye içinde bölge idare mahkemesi başvuracak diğer personele mesaj vermek içindir. Belediye personeli açısından bu mesajı anlayamamak diye bir mesele olacağını da sanmıyorum.

 

Bu “ HAKLI DAVA” için niçin yasal tekzip başvurusu yapılmadığı ve kamuoyuna yapılan bir açıklama ile tekzip haberi beklendiği ise çok enteresan.

 

Karar Danıştay’dan onanıp geldiğinde (kuvvetle muhtemel olan) “HAKLI DAVA” ile ilgili Cüneyt Yemenici’den “HAKLI DAVA”yı niçin kaybettiğinin açıklamasını beklemek de hakkımız.

 

Geometri terimleri ile yapılacak açıklamalar geçerli sayılmaz.( üçgen, daire, PARABOL(!) gibi.)