• 30.04.2015 00:00
  • (1567)

Akçakoca’da kendi fikirlerini ve kendi menfaatlerini her şeyden üstünde görenler tarafından demir-çelik ihtisas OSB’si kurulmaya çalışılıyor.

Süreç her bilgiyi kamuoyundan saklayarak belki de hukuka aykırı bir şekilde sürüyor. OSB kurulacak alan Düzcelilerin yazlıklarının yoğun olarak yaşadığı bir bölgede. Süreç OSB kurulması  ile sonuçlanırsa yazlık evler büyük değer kayıplarına uğrayacağı belki de yazlık niteliğini kaybedeceği için kurulup kurulmaması ile ilgili karara Düzcelilerin bile dahil olmasını gerektirirdi, aslında.

Bürokraside bir ziraat mühendisi, Düzce İl tarım Müdürü Harun Kabaoğlu Akçakoca’da OSB kurulmasının en büyük destekçisi.

Tarım ili ilan edilecek Düzce’nin Ziraat mühendisi olan İl Tarım Müdürünün bir sanayi gönüllüsü(!) olabilmesi ülkemize ait paradokslardan biri. Harun Kabaoğlu’nun tarım ekonomisti olduğunun da altını çizelim.

Baştan beri seçileceği malum olan yer, bürokratik bir takım işlemlerden  sonramalumun ilamı kabilinden seçilir, ancak seçilen yerin önemli bir problemi vardır.

OSB yapılması planlanan yer olan Pirinçlik mevkii tarım alanıdır. Dönümünde 40 ocak fındık dikilmiş yerlere OSB kurulması imkan dahilinde değildir.

Bu aşamada bir sanayi gönüllüsü olarak davranan ziraat mühendisi ve tarım ekonomisti Düzce İl Tarım Müdürü Harun Kabaoğlu devreye girer, İl Toprak Kurulu kararı ile OSB yapılmasının önü açılır. Öyle ki bölge ile ilgili değerlendirmeler Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü by-pas edilerek Düzce İl Tarım Müdürlüğünce yapılır.(!)

Düzce İl Toprak kurulunun sekretaryası da Düzce İl Tarım Müdürlüğünce yürütülmektedir.

İl Toprak Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu şüphesini taşıdığım için bu karara ulaşmaya çalıştım.

Öyle ya bürokrasinin her kararı doğru olsa Bölge İdare Mahkemeleri işsizlikten kapanmış olurdu.

BİMER(Başbakanlık İletişim Merkezi) üzerinden 2 müracaatla Düzce İl Tarım Müdürlüğünden bu karar metnine ulaşmaya çalıştım.

Birinci müracaatımda Akçakoca’da OSB kurulması için İl Toprak Kurulu kararının metni yanında farklı detayları da öğrenmek istemiştim.  Gelen cevapta detaylara cevap verilir aksilik(!) bu ya İl Toprak Kurulu kararının tarafıma gönderilmesi ilgili suale cevap vermek unutulur.

Ayrıca bu metin tarafıma gönderilmesi uygun görülmeyecekse bu halin hangi kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde olacağının bilgisini de istemiştim. Harun Kabaoğlu imzalı cevapta bu bilgiye de cevap verilmesi unutulur.(!)

Gelen cevapta OSB alanı için bir toprak koruma projesi olduğunu öğrenince BİMER üzerinden tekrar müracaatla İl Toprak Kurulu kararını ve topak koruma projesini öğrenmek istedim. Tabii ki bu mevzu cevaplanmayacaksa hangi kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde olacağının açıklamasını da isteyerek.

 Bir OSB gönüllüsü olarak çalışanDüzce İl Tarım Müdürü Harun Kabaoğlu imzalı cevaptaki şu ibare hukukun çok da ciddiye alınmadığının göstergesi oldu.

“ANCAK İL TOPRAK KURUL KARAR ÖRNEĞİ ve TOPRAK KORUMA PROJESİNİN BİR ÖRNEĞİNİN 3. KİŞİLERE VERİLMESİ KURUMUMUZCA UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR”

Harun Kabaoğlu imzalı bu cevapta “kurumumuz” ibaresi ile tüm Düzce Tarım İl Müdürlüğünün tamamen bu hukuksuzluğa dâhiledilmesinin de çok enteresan ve üzücü olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Buradan ziraat mühendisi ve tarım ekonomisti olan Düzce İl Tarım Müdürü HARUN KABAOĞLU’na soruyorum.

“NEYİN PEŞİNDESİNİZ?”

İl Toprak Kurulu Kararı ve Toprak Koruma Projesi hangi kanun ve yönetmelikler çerçevesinde 3. Kişilere verilmesi uygun görülmemiştir?

Sizin değerlendirmeleriniz kanun ve yönetmeliklerden daha mı önceliklidir?

Bilgi edinme kanununu aykırı davranarak sorulara cevap vermeyerek ne yapmaya çalışıyorsunuz?

Bilgi edinme kanuna aykırı bu tavrınız İl Toprak Kurulu kararında bir hukuksuzluk olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmeli mi?

Şeffaflık niye tercihiniz olamıyor?

Ziraat mühendisi ve tarım ekonomisti olarak bir tarım alanını sanayi alanına çevirmek için gayret gösterirken vicdanınınızhiç mi sızlamadı?