• 19.03.2015 00:00
  • (2977)

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasına Bilgi edinmek için BİMER üzerinden 3 müracaatım oldu.

 

Birincisi var olduğu söylenen Düzce İl Toprak Kurulunun Akçakoca OSB ile ilgili kararının metnini öğrenmek içindi.

 

Cevabi yazıda “çalışmalar Sanayi Bakanlığınca yürütülmektedir” gibi hiçbir bilgi ihtiva etmeyen cevap verildi. İl toprak kurulunun bu yönde bir kararı olup olmadığını bile öğrenemedim.

 

Açıklamalara bakarsınız böyle bir karar var, ancak benim kanaatim böyle bir karar olmadığı yönünde, ATSO bu sorunun cevabını vermeyerek bu kararı varmış gibi göstermekte ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine sebep olmaktadır. Böyle bir belge vardır ya da yoktur denmemesi bu kurnazlığı açıkça ortaya koymaktadır.

 

İkinci başvurum OSB kurulması için önerilmesi gereken en az 3 uygun alanın nereler olduğu ile ilgiliydi.

 

Cevabi yazıda Töngelli, Doğancılar ve Melenağzı’nda yerlerin için teklif edildiğiydi. Yazıda gösterilen azami dikkat ile bu yerlerin uygun alanlar olmadığı gizlenmek istenmişti.

 

Teklif edilen arazilerin OSB kurulacak niteliklere haiz olmamasını üstü de bu şekilde örtülmek istenmiş olmalı. Bu noksanlık dahi OSB kurulma sürecini hukuken geçersiz kılabilecek bir noksanlık.

 

Üçüncü başvurum ise OSB için müracaat ettiği söylenen 32 firmanın isimleri ve gerçekliği hakkındaydı.

 

Bu 32 firma kurulacak OSB, demir-çelik ihtisas OSB’si iken de aynı sayıdaydı, pantolon uyduramadık gömlek verilim misali, Metal ihtisas OSB’sine dönüş yapıldığında da aynıydı.

 

Bu firmaların isimleri ve gerçekliği ile müracaatıma gelen cevabi yazıda ise “haksız rekabete ve kazanca sebep verileceği için” isimlerin açıklanmaması uygun görülmemiş denilmektedir.

 

Bu firmaların isimleri açıklanmalı ki bu taleplerin gerçek olduğunu öğrenelim. Bu firmaların müracaatlarını hatır için yapıp yapmadıklarını isimleri açıklanmadan nasıl öğrenebiliriz ki.

 

Bu firmaların müracaatlarını açıklanmamasının arkasında bu müracaatların gerçek olmadığı, olsa bile yeterli istihdamı yaratacak büyüklükte şirketler olmadığının ortaya çıkması korkusuda firmaların isimlerinin açıklanmasına engel teşkil ediyor olabilir.

Diyelim ki bu firmalar gerçek, bu firmaların açıklanmaması sonucunda bu firmalarla Akçakoca’dan işbirliği yapacak firmaların önü kesilmiş olmaz mı, ATSO yöneticileri bu firmaların isimlerini kendilerine saklamış olarak haksız kazanca ve rekabete asıl bu şekilde yol açmış olmazlar mı?

 

Akçakoca’da OSBkurulmasındaki gelişmelere/gelişememelere bakarsak 2 ihtimal öne çıkıyor.

 

1)Akçakoca’da OSB kurulması süreci deveye hendek atlatmak ile eşdeğer bir şekilde sürüyor. Çünkü hukuken birçok noksanlık ile sürüyor çalışmalar ve bu noksanlıklar ile OSB’nin kurulması mümkün değil. Bilgileri/gelişmeleri Akçakoca halkından gizlemeye ve olmayan belgeleri varmış gibi göstermeye bu yüzden çalışıyorlar.

 

Tüm bu noksanlıklara rağmen OSB kurulması sağlanırsa bundan en fazla yarar elde edecek kişilerin bilgileri Akçakoca halkından saklayanların elde edeceği de açık bir gerçek değil mi?

 

2)Akçakoca’ya OSB kurulacak diye yola çıkanların OSB kurulmasının nerdeyse imkânsız olduğunu anlamış olmalarıyla yüz yüze gelmiş olmaları.

 

Bu vaziyette de çalışmalara devam ediyormuş gibi davranıp OSB kurulamamasının suçunu benim gibilerin üzerine atabilme kurnazlığı içerisinde olmaları.

 

“Biz OSB kurulmasını sağlayacaktık ancak bazı kişiler bizim çalışmalarımızı engelledi”  benzeri açıklamalarını yedekte bekletiyor olmalarını tahmin etmek o kadar da zor değil.

 

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası genel seçimler öncesi bilgi saklayarak OSB’nin bir an önce kurulacağının ve işsizliğe çare olacağısiyasetine, doğrusu AKP’nin Akçakoca’daki siyasetine, daha da doğrusu milletvekili Osman Çakır’ın siyasi manevralarına alet olmaktadır.

 

Daha ilginç ve belirsiz olanda Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasındaki CHP’li ve MHP’li yetkililerin suskunluğu, bilgilerin Akçakoca kamuoyuna açıklanmamasına uyum sağlamış olmaları, Akçakoca kamuoyundan bilgi saklanıyor olmasından rahatsızlık duymuyor olmaları.

 

Bu belirsizlik ve bilgisizlikler içerisindeki tek doğru olan şey, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasının Osman Çakır’ın dolayısı ile AKP’nin(?) siyasetlerinin peşinde olmasıdır.

 

Akçakoca halkının menfaatlerinin Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasının gündemine gireceği günlerin geleceğini söylemek ise bugünlere bakarsak çok küçük bir ihtimal olarak duruyor, çünkü siyasetin cazibesi çok öne çıkmış vaziyette.